Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

09/10/2012 - 06:43

Ổn định mưu sinh, đảm bảo an ninh lương thực

TTH - Với cơ cấu sử dụng đến năm 2020 chiếm 76,6% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, đất nông nghiệp được xác định đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Sử dụng đất hợp lý

Ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ quan điểm sử dụng đất nông nghiệp, tiết kiệm, hợp lý, bền vững, có hiệu quả; dành quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
 

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại thu nhập cao cho nông dân

 
Những năm qua, việc giao đất ổn định cho nông dân đã đem lại kết quả to lớn. Đó là tiềm năng về đất đai được phát huy, sức lao động trong nông nghiệp được giải phóng, khoa học - kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả nên sản lượng lương thực thực phẩm ở địa phương không ngừng tăng. Năm 2011, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 305,3 ngàn tấn, tăng 14,1 tấn so năm 2010; trong đó sản lượng lúa đạt gần 300 ngàn tấn, tăng 16,5 ngàn tấn so năm 2010, năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha, tăng 2,9 tạ/ha. Mục tiêu của tỉnh trong năm 2012 là gieo trồng 53.500 ha lúa, với tổng sản lượng lúa đạt khoảng 300 ngàn tấn. Sản lượng lúa tăng cao trong những năm trở lại đây do nhiều nguyên nhân, như: giống, trình độ thâm canh, tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hệ thống thuỷ lợi ngày càng hoàn thiện... Song, yếu tố đặc biệt quan trọng là chính sách đất đai quy định giao ruộng đất ổn định cho nông dân và chủ trương dồn điền đổi thửa được thực hiện sớm, hiệu quả. Hơn nữa, nhờ chú trọng đến quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hợp lý, nên không có tình trạng lấy những quỹ đất sản xuất nông nghiệp có năng suất cao chuyển đổi sang mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tạo xung đột trong nhân dân.
 
 
Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
 
Cũng theo ý kiến của ông Hồ Đăng Vang, dưới áp lực của phát triển kinh tế sẽ có một số diện tích đất nông nghiệp chuyển sang loại đất khác. Trong khi đó, từ nay đến năm 2020, nông nghiệp vẫn là ngành mang lại nguồn thu nhập chính của đại bộ phận nông dân. Để ổn định đời sống nông dân, chủ trương quy hoạch sử dụng đất của tỉnh phải duy trì diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm tới cho thấy, đất trồng lúa đến năm 2015 sẽ giảm khoảng 706 ha và đến năm 2020 giảm hơn 1.782 ha so với năm 2012. Nhiều chuyên gia đã phân tích, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phải trên cơ sở gìn giữ đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa. Điều này góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và càng ý nghĩa hơn khi trong thời gian tới, dân số ngày càng gia tăng và chịu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu... 
 
Hiện nay, tỉnh đã thống nhất và thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015 của tỉnh nhằm định hướng chiến lược tổng thể sử dụng nguồn tài nguyên đất đai một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững. Theo đó, hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2012 gần 384,3 ngàn ha, đến năm 2020 tăng lên hơn 385,5 ngàn ha; hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 hơn 92,6 ngàn ha, đến năm 2020 tăng lên hơn 107,3 ngàn ha; hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2012 hơn 26,3 ngàn ha đến năm 2020 giảm còn 10,44 ngàn ha. Như vậy, đến năm 2020, trong tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, đất nông nghiệp chiếm 76,6%. Trong đó, đất trồng lúa chiếm 5,92%, đất trồng cây lâu năm 2,5%, đất nuôi trồng thủy sản 1,59% và chiếm diện tích lớn nhất là đất trồng rừng các loại với 65,4%.
 
Để sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững, thời gian tới, chính quyền các cấp đẩy mạnh việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất ở những vùng ruộng đất manh mún, phân tán; tiếp tục dồn điền đổi thửa để tạo điều kiện thích hợp cho canh tác theo những phương thức lớn, hiện đại, xây dựng và thực hiện những chương trình nâng cao năng suất đất đai, sử dụng hợp lý nguồn nước ở địa phương. Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ từng bước bố trí lại dân cư nông thôn, hình thành các khu trung tâm cụm dân cư tập trung có quy mô đủ lớn để tiết kiệm đất xây dựng cơ sở hạ tầng.
 
Bài, ảnh: Hoài Thương
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP