05/08/2015 - 07:42

Ông Hồ Quang Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền: Tập trung 3 hướng đột phá chủ yếu

TTH - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Quảng Điền hướng đến xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng từng bước hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Quảng Điền trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2020. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới đã chỉ rõ 3 hướng đột phá chủ yếu nhằm tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ.

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được nâng cấp nối TP Huế với Quảng Điền

Dịch vụ, du lịch được coi là mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế. Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển mạnh kinh tế biển, đầm phá gắn với du lịch, dịch vụ; kêu gọi đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang. Tập trung đầu tư một số hạng mục thiết yếu kết hợp kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển dịch vụ sớm hình thành khu dịch vụ Cồn Tộc, hai đầu cầu Tứ Phú, bãi biển 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn, trung tâm thương mại huyện, chợ trung tâm các xã... Kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương mại bán lẻ, bán buôn đến mở chi nhánh kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường công tác xúc tiến, giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện đến với công chúng trong và ngoài tỉnh.

Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; sớm hình thành và đưa vào hoạt động khu công nghiệp Quảng Vinh. Huyện sẽ có chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp với nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, ưu tiên các ngành, sản phẩm chủ yếu như: xây dựng dân dụng, mộc dân dụng, trang trí nội thất, sản xuất và gia công cơ khí, mây tre đan... để vươn ra thị trường ngoài tỉnh và nước ngoài.
Phát triển mạnh kinh tế trang trại, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là hướng đột phá góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất. Tăng cường đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích lúa chất lượng có giá trị cao. Hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Đối với vùng cát nội đồng, thường xuyên rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết thu hồi đất đã được giao nhưng không tổ chức sản xuất theo phương án đã được phê duyệt. Hỗ trợ vốn, giống, khoa học công nghệ tạo điều kiện cho các trang trại nâng cao năng lực tổ chức sản xuất có hiệu quả. Tiếp tục kêu gọi một số doanh nghiệp có năng lực, uy tín vào đầu tư nuôi lợn thịt, lợn giống với quy mô lớn, theo hướng hiện đại. Ưu tiên tạo điều kiện cho các hộ nông dân trong huyện có nhu cầu và điều kiện nhận đất với quy mô hợp lý, xây dựng trang trại nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Quan tâm công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

Hoàng Thảo Nguyên (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP