30/06/2016 - 20:52

Ông Lê Văn Chính tái trúng cử Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy

TTH - Sáng 30/6, HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất, nhằm đánh giá kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu các chức danh của HĐND, UBND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp này đã tiến hành bầu ông Lê Văn Chính, Bí thư thị ủy Hương Thủy tái cử Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 33/33, đạt tỷ lệ 100%. Ông Lê Ngọc Sơn được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 33/33, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra kỳ họp này đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND; trưởng, phó các ban HĐND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP