Bạn đọc Bạn đọc viết

01/09/2014 - 10:38

Ông Phan Đình Hướng không phải là đối tượng được hưởng trợ cấp

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của ông Phan Đình Hướng (SN 1945 tại làng Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang), hiện ở tại phòng 7, dãy 2 Khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế hỏi về chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Ông là con của liệt sĩ Phan Hải, vậy theo Nghị định này, ông có được hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng hay không?

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày 4-9-2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng. Cụ thể: Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.220.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.440.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 3.660.000 đồng/tháng... Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-10-2013, thay thế Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28-5-2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định được thực hiện kể từ ngày 1-7-2013. Như vậy, trường hợp ông hỏi sẽ phải thực hiện theo Nghị định 101/2013/NĐ-CP.

Bà Lê Thị Niềm, Trưởng phòng Chính sách có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, Nghị định 47/2012/NĐ-CP chỉ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Sau này, Nghị định 101/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 47/2012/NĐ-CP thay đổi mức trợ cấp. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng được hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được thực hiện theo Nghị định 31/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Điều 20 của Nghị định này nêu rõ: Các trường hợp thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống... Ông Hướng là thân nhân liệt sĩ nhưng không thuộc một trong các đối tượng nêu trên nên không được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP