Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

11/05/2022 - 08:53

PAPI 2021: Cải thiện lớn nhất ở nội dung Cung ứng dịch vụ công 

Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nội dung Cung ứng dịch vụ công.

Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nội dung Cung ứng dịch vụ công.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP