Kinh tế Thông tin thị trường

16/05/2016 - 13:28

Petrolimex lãi hơn 1.300 tỉ đồng trong quý I/2016

Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex đạt 658 tỷ đồng, ngoài kinh doanh xăng dầu đạt 713 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mới công bố báo cáo tài chính quý 1 của Công ty Mẹ Petrolimex và báo cáo hợp nhất quý 1 2016 của toàn Tập đoàn.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) đạt 27.540 tỷ đồng bằng 72,6% so với cùng kỳ; Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.371 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch.

Quý I/2016, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex đạt 658 tỷ đồng. (Ảnh:  Internet)

Báo cáo của Petrolimex cho biết, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn đạt 658 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất. Với sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất 2.320 ngàn m3, tấn bằng 103% so với cùng kỳ năm 2015 (2.255 m3) (Riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: Tấn); Lợi nhuận trước thuế đạt 269 đồng/lít,kg.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 713 tỷ đồng, tương đương 53,1% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 195 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 32 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 104 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 61 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 50 tỷ đồng; Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, tin học, kinh doanh kho bể… và các khoản thu nhập khác đạt 271 tỷ đồng.

Tổng số Petrolimex phải nộp ngân sách hợp nhất quý 1/2016 là 8.237 tỷ đồng, bằng 117% cùng kỳ năm 2015. Do đó, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.134 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 6,5%.

Ông Lưu Văn Tuyển, người được ủy quyền công bố thông tin của Petrolimex cho biết, lợi nhuận từ mặt hàng xăng dầu của Petrolimex trong quý 1 tiếp tục ổn định theo định hướng kế hoạch và ở mức tương đồng bình quân năm 2015 trong tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong quý 1/2016, Tập đoàn tiếp tục đánh giá và hợp lý hóa đường vận động hàng hóa để tiết giảm chi phí vận chuyển; đồng thời trong quý 1, Nhà nước điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm nên chi phí tài chính phát sinh thấp, bên cạnh đó sản lượng quý 1/2016 theo đúng định hướng kế hoạch và tăng trưởng so cùng kỳ khoảng 3%.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP