Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

15/11/2018 - 17:50

Phát hiện 37 vụ việc vi phạm, thu giữ 4 vũ khí quân dụng

TTH.VN - Ngày 15/11, Công an tỉnh triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có 8 chương, 76 điều quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ....

Công an tỉnh cũng đã triển khai Nghị định 79/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật; Thông tư số 16, 17, 18 của Bộ Công an và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. 

Qua 6 năm thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện 37 vụ việc vi phạm, thu giữ 4 vũ khí quân dụng, 373 kg thuốc nổ, hơn 4.500 kíp nổ, 13 súng săn, 379 viên đạn các loại, 50 công cụ hỗ trợ, 1 súng ngắn tự chế và 46 vỏ đạn các loại.

Những kết quả này đã góp phần tích cực vào công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP