Bạn đọc Bạn đọc viết

31/07/2014 - 05:28

Phải bồi thường theo quy định mới

TTH - Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Quyết định số 30/2012/QĐ- UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh thì trong thời hạn không quá 3 ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi. Đồng thời, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND cấp huyện có trách nhiệm gửi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến chủ đầu tư, thông báo cho chủ đầu tư chuyển toàn bộ kinh phí đã được phê duyệt cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chi trả cho người dân có đất bị thu hồi.

Đối với dự án xây dựng khu TĐC Lịch Đợi giai đoạn 3, việc chủ đầu tư ra thông báo chi trả tiền bồi thường trong khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được phê duyệt là thiếu minh bạch, không đúng với trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của UBND Thừa Thiên Huế.

Cho đến thời điểm này, phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân nói trên chưa được thẩm định và chưa có Quyết định phê duyệt của UBND TP Huế. Trong khi đó Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Theo đó, đối với các loại đất nông nghiệp ngoài việc được bồi thường về đất còn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất.
Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, Nhà nước phải xem xét các khoản hỗ trợ. Trong đó có tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Ths.Ls. Nguyễn Văn Phước

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP