Kinh tế Xây dựng - Giao thông

19/08/2021 - 15:42

Phải có tầm nhìn chiến lược cho công tác quy hoạch

TTH.VN - Ngày 19/8, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại điểm cầu Huế, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt kết quả bước đầu. Dự kiến trong năm 2021, sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022.

Thừa Thiên Huế: Quý IV/2021 trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch

Dự kiến thời gian lập quy hoạch tỉnh từ cuối Quý III/2021 đến cuối Quý III/2022. Ảnh: Hiếu Đặng 

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch về việc lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành quyết định bãi bỏ 14 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm… Bên cạnh đó, dừng triển khai lập mới một số quy hoạch ngành, lĩnh vực xem xét tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 và những quy hoạch không còn phù hợp với Luật Quy hoạch. Đồng thời, phê duyệt chi phí, lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định số 646/QĐ-TTg của Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.  

Trong quá trình triển khai lập hồ sơ mời thầu, cơ quan lập quy hoạch gặp khó khăn trong việc xác định điều kiện về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm tháo gỡ bằng văn bản. Qua đó, tỉnh đã phát hành hồ sơ mời thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia vào ngày 12/6/2021. Thời gian mở thầu là ngày 27/7/2021 và dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tỉnh trong tháng 9/2021.

Dự kiến thời gian lập quy hoạch tỉnh từ cuối Quý III/2021 đến cuối Quý III/2022; thời gian trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch vào Quý IV/2022.

Ngoài ra, tỉnh thống nhất chủ trương cho phép triển khai lập đồng thời Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế và sẽ được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh, Thừa Thiên Huế gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Đó là, tỉnh được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 54 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh… Điều này dẫn đến việc triển khai lập quy tỉnh Thừa Thiên Huế có phần chậm trễ so với kế hoạch.

Việc triển khai lập quy hoạch tỉnh khi chưa có Quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch vùng cũng gây nhiều trở ngại trong quá trình triển khai thực hiện. Theo quy định Luật Quy hoạch, đối với tỉnh/thành phố chỉ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất chuyên ngành kỹ thuật; các quy hoạch ngành được tích hợp vào quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch ngành quốc gia. Do vậy, tiến độ triển khai quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành quốc gia chậm sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm đầu của giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm công bố định hướng phát triển quốc gia, vùng thời kỳ 2021- 2030 làm cơ sở hoàn thiện quy hoạch tỉnh một cách phù hợp. Đồng thời, đề xuất nên có cơ chế cho phép lựa chọn nhà thầu quốc tế tham gia thực hiện Quy hoạch tỉnh để địa phương có thể lựa chọn tư vấn có năng lực cao, không phải cạnh tranh lẫn nhau trong việc lựa chọn một số ít các đơn vị tư vấn trong nước đáp ứng quy định…

Quy hoạch phải toàn diện và đi trước một bước

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tham dự tại điểm cầu Huế 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương phải dám nhìn thẳng vào thực tế là cho đến nay chưa có quy hoạch nào được phê duyệt. Chỉ một số mới hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch để trình thẩm định, hoặc mới khởi động các công việc đầu tiên cho nhiệm vụ này”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “Phấn đấu đến năm 2022 phải hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch cho tất cả các địa phương, vùng, ngành, lĩnh vực và đất nước. Phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch. Tập trung nghiên cứu xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quy hoạch.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch. Các cấp, các ngành phải đổi mới tư duy trong việc lập quy hoạch. Quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tầm nhìn mang tính chiến lược cho các quy hoạch để đảm bảo có sức sống dài hơn; cần tập trung giải quyết vấn đề gì để đảm bảo tiến độ, chất lượng, sao cho các quy hoạch đưa ra phải là quy hoạch tốt nhất.

Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch theo hướng giảm tối đa các thủ tục hành chính.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP