Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

07/09/2014 - 03:33

Phải hoàn tất các thủ tục cho vay trong tháng 9/2014

TTH.VN - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu tại hộinghị triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản vào sáng 6/9.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì hội nghị

Theo ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, ngay sau khi Nghị định ban hành (ngày 7/7/2014), Chi cục và các địa phương rà soát, đánh giá kết cấu hạ tầng các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão và các cơ sở đóng mới, sửa chữa, cải hoán tàu trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cấp, duy tu, sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu đóng mới tàu, cung cấp dịch vụ hậu cần khi số lượng tàu đánh bắt xa bờ tăng lên. Hạ tầng các vùng nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản cũng được kiểm tra, rà soát nhằm xác định các dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2015.

Tuy nhiên, trong việc triển khai Nghị định 67, đến nay chưa có hướng dẫn tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân vay đóng mới, nâng cấp tàu cá. Các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, như thiếu mặt bằng, thiết bị máy móc còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An chưa đáp ứng việc neo đậu, cung ứng dịch vụ hậu cần khi số lượng tàu tăng; cảng cá Tư Hiền chưa được nâng cấp, nạo vét luồng lạch. Hầu hết các chủ tàu hoạt động trên cơ sở thỏa thuận, chưa được hình thành trên cơ sở quy định, nghị định, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị 2 huyện Phú Lộc và Phú Vang rà soát lại kết cấu hạ tầng tại các âu thuyền, cảng cá, luồng lạch; các địa phương nuôi trồng thủy sản rà soát kết cấu hạ tầng, đề xuất Trung ương đầu tư xây dựng, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả nuôi trồng. Các ban ngành, địa phương thường xuyên tổ chức nạo vét luồng lạch tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền. Sắp đến, tỉnh sẽ chỉ đạo tháo dỡ đoạn giữa cầu Thuận An cũ nhằm đảm bảo cho tàu thuyền đi lại thuận lợi; đẩy nhanh việc lập dự án mở rộng cảng cá Thuận An.

Về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, bà con ngư dân cần nghiên cứu kỹ Nghị định 67, làm các thủ tục đăng ký vay vốn phải đảm bảo yêu cầu về kinh nghiệm đánh bắt xa bờ và một phần vốn tự có; các ngân hàng thống nhất hồ sơ mẫu đồng thời cùng ngành nông nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng sớm chuyển giao vốn vay đến với ngư dân; các ban ngành cần hướng dẫn cho ngư dân một số chính sách hỗ trợ vốn lưu động cho hậu cần nghề cá, cải hoán, bảo hiểm tàu; các cơ sở đóng tàu phải được tạo điều kiện mở rộng diện tích, đầu tư trang thiết bị đảm bảo nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu…

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP