11/11/2014 - 10:02

Phải hoàn trả các khoản thu không đúng quy định

TTH.VN - UBND tỉnh đã ban hành văn bản chấn chỉnh công tác thu học phí và các khoản đóng góp tự nguyện năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác thu học phí và các khoản đóng góp tự nguyện năm học 2014-2015 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, trong đó đối với các khoản thu không đúng quy định, yêu cầu các Trường, các Ban đại diện cha mẹ học sinh các Trường, các lớp phải thông báo ngay và hoàn trả cho các phụ huynh.

Đối với các khoản thu hộ, tự nguyện phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai; việc triển khai đồng phục nhà trường theo mẫu thống nhất cho phụ huynh (không được bắt buộc may đo tập trung).

Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát đến hết học kỳ I năm học 2014-2015; trong đó lưu ý cả các trường hợp do các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh để hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP