Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

01/11/2018 - 07:00

Phải vì cái chung

TTH - Mất đoàn kết nội bộ kéo dài; nhiều vấn đề quan trọng không được thảo luận, bàn bạc trong tập thể; tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài… là những bất cập, tồn tại ở Đảng bộ Học viện Âm nhạc (HVAN) Huế. Sau sự vào cuộc của các ban chức năng của Tỉnh ủy, Đảng bộ HVAN Huế bắt đầu có những chấn chỉnh, nhưng kết quả chưa như mong muốn.

Chương trình hòa nhạc giao lưu giữa HVAN Huế và Học viện PHILLIPS EXTER ACADEMY. Ảnh: Trang Hiền

Đảng bộ “đặc biệt”

Trên địa bàn tỉnh chưa có một Đảng bộ nào như Đảng bộ HVAN Huế khi gần 3 năm qua vẫn chưa bầu đủ số lượng thành viên Ban Chấp hành (BCH). Cụ thể, tại Đại hội Đảng bộ HVAN Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dù đã đề ra phương án bầu 14 thành viên vào BCH mới, nhưng kết quả chỉ bầu được 7 thành viên. Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo nhằm kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ HVAN Huế, nhưng kết quả đến nay vẫn chưa thể tiến triển.

Ngoài mất đoàn kết dẫn đến không thống nhất trong việc kiện toàn bộ máy BCH Đảng bộ, tại HVAN Huế còn có những dấu hiệu vi phạm khác. Tháng 11/2017, Thường trực Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và một số đảng viên tại HVAN Huế.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại Đảng ủy HVAN Huế cho hay, kết quả kiểm tra cho thấy có một số tồn tại, hạn chế đáng lưu tâm. Đó là việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa đảm bảo quy định; phối hợp trong công tác giữa Đảng ủy và Giám đốc Học viện thiếu thống nhất; việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Đảng ủy chưa được chú trọng đúng mức. Một số trường hợp điều chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ… chưa được bàn bạc, thảo luận trong tập thể lãnh đạo. Có những vấn đề quan trọng nhưng Đảng ủy, đảng viên và quần chúng không biết, không được thông tin, góp ý hay lấy ý kiến. Ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Từ cuối năm 2015 đến đầu 2018, do gặp khó khăn trong tuyển sinh, ảnh hưởng nguồn thu, dẫn đến khó khăn trong cân đối ngân sách, mặt khác do yêu cầu của Bộ Văn hóa –Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cũng như để đảm bảo cho hoạt động của Học viện, tập thể lãnh đạo đơn vị đã xây dựng phương án cắt giảm hợp đồng lao động, gây ảnh hưởng đến tâm tư của một bộ phận cán bộ, hợp đồng lao động. Trong đó, có cán bộ được điều chuyển sang đơn vị mới nhưng không được thông báo và làm công tác tư tưởng trước; công việc được giao không phù hợp với vị trí việc làm, năng lực công tác…, dẫn đến đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Nhiều vấn đề cho thấy rõ, có sự thiếu thống nhất giữa Đảng ủy và Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện không nằm trong Đảng ủy); giữa ban lãnh đạo Học viện với nhau và giữa các thành viên của Đảng ủy. Đảng bộ HVAN Huế có 62 đảng viên, trong đó 3 tiến sĩ, 49 thạc sĩ, 10 đảng viên có trình độ đại học. Kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng các năm 2015, 2016, 2017 đều chỉ ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Đừng để đánh mất mình

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 8/2016, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HVAN Huế Tạ Quang Đông được điều động vào TP. Hồ Chí Minh công tác. Tháng 10/2016, BCH Đảng bộ HVAN Huế được bổ sung ông Hoàng Thanh Sơn, đồng thời được chỉ định là Bí thư Đảng ủy (tháng 2/2017).

Hơn một năm qua, Đảng ủy HVAN Huế đã có cố gắng trong việc sắp xếp, sáp nhập một số chi bộ để nâng cao chất lượng hoạt động. Việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Đảng ủy, các chi bộ được thực hiện nề nếp hơn, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết hàng tháng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Phía các đoàn thể bắt đầu hoạt động có màu sắc, nhất là Đoàn thanh niên… Ông Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy HVAN Huế cho biết thêm: “Trong các cuộc họp của Đảng ủy đều mời Giám đốc Học viện tham dự và những vấn đề lớn Đảng ủy đưa ra đều có sự thống nhất với Giám đốc. Về phía Giám đốc Học viện cũng có những việc đưa ra và đề nghị Đảng ủy thảo luận, cho ý kiến. Một số nội dung không phù hợp trong quy chế hoạt động của Đảng ủy đã được điều chỉnh…”.

Theo nhận xét của ông Phan Quý Phương, qua theo dõi sau thời gian kiểm tra, Đảng ủy HVAN Huế đã có ý thức, trách nhiệm trong việc khắc phục các hạn chế, tồn tại. Tuy nhiên, việc kiện toàn bộ máy BCH Đảng bộ vẫn chưa thực hiện được chứng tỏ Đảng bộ vẫn chưa có sự đoàn kết, thống nhất cao.

Có mặt tại HVAN Huế trong những ngày gần đây, chúng tôi chứng kiến rõ sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho đơn vị. Học viện đang được Bộ VH-TT&DL đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 800 tỷ đồng (trong thời gian 5 năm từ 2017-2022). Hiện tại, Nhà hát Sông Hương đang được thi công với kinh phí khoảng 200 tỷ đồng… Được quan tâm đầu tư lớn, nhưng nếu tập thể HVAN Huế không đoàn kết, không làm tốt nhiệm vụ được giao thì dễ đánh mất mình, nhất là khi số lượng tuyển sinh của đơn vị đang đi xuống. Đầu năm học 2018-2019, HVAN Huế chỉ đón được 82 tân sinh viên, học viên chính quy. Hiện tổng số học sinh, sinh viên hệ chính quy của học viện là 315 em và học viên không chính quy là 318 em.

“Chỉ có một số đảng viên không đoàn kết nhưng đã ảnh hưởng đến tập thể và kéo theo những vấn đề phức tạp. Vì vậy, điều chúng tôi rất mong là mỗi một đảng viên hãy ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình để nỗ lực xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất nhằm lãnh đạo xây dựng Học viện phát triển”- đó là mong muốn của một số đảng viên HVAN Huế mà chúng tôi có dịp trao đổi và cũng là điều mà chúng tôi muốn gửi gắm.

Bích Thùy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP