Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

15/07/2020 - 06:30

Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phải xác định tư tưởng vững vàng

TTH - Bác Hồ đã từng dạy: "Thắng không kiêu, bại không nản" là bài học để mọi người tự xem xét với bản thân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cho Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, ngày 23/4. Ảnh: TTXVN

1. Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, những người trúng cử rất phấn khởi, hầu hết đều tự xác định trách nhiệm mới. Thế nhưng không phải tất cả đều giống nhau. Một số trong đó đã có những toan tính riêng, bắt đầu nảy sinh tâm lý tự mãn, xem mình cao hơn một bậc với người khác, đứng trên những người không trúng. Lúc này họ lại so sánh tỷ lệ phiếu để “điểm mặt” những người của “phe khác”, người không ưa thích mình với cái nhìn khác thường. Ngược lại, người không trúng tất nhiên sẽ kém vui. Nhưng điều đáng nói, có người cho rằng mình bị đưa ra để “làm đệm”, “quân xanh”, đưa vào danh sách cho đủ số dư; có người còn tỏ hằn học với các đại biểu dự đại hội vì cho rằng không bầu cho mình, đưa ra lý lẽ thanh minh cho rằng mình xứng đáng, tập thể thiếu sáng suốt... Tiêu cực hơn còn “soát xét” những người không bầu cho mình vì cá nhân, vì ghen ghét... Từ đó có thể phát sinh những biểu hiện thiếu lành mạnh không đáng có, nhất là có thái độ bất mãn, sinh ra nhiều biểu hiện tiêu cực khác.

Hai trường hợp nêu trên đều là những biểu hiện tiêu cực cần chấn chỉnh, nếu không sẽ làm giảm ý chí phấn đấu, mất đoàn kết trong từng tổ chức. Bác Hồ đã từng dạy: "Thắng không kiêu, bại không nản" là bài học để mọi người tự xem xét với bản thân. Người trúng cử phải xác định rèn luyện bản thân, cống hiến nhiều hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của đảng viên gửi gắm trong lá phiếu đã bầu. Tự cao, tự đại, tự cho hơn người dễ sinh ra kiêu căng, tự phụ, sớm muộn sẽ bị đảng viên, quần chúng tẩy chay, tự làm mất uy tín. Những người không trúng cử tự soi chiếu, đánh giá, nhìn lại bản thân còn có khiếm khuyết gì trong công tác, công việc chung, quan hệ với đồng chí, đồng đội. Họ cần phải bình tĩnh xem lại mặt nào hạn chế để khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện bản thân, phấn đấu cơ hội khác. Phải xác định tư tưởng vững vàng, không đánh mất mình để trở thành mục tiêu cho các loại đối tượng xấu kích động, lôi kéo chống lại tổ chức. Cao hơn nữa dễ trở thành kẻ bất mãn chống lại Đảng, Nhà nước, chế độ.

2. Những vấn đề nêu trên là cảnh báo về biểu hiện không lành mạnh, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên. Tuy không phải là hiện tượng phổ biến nhưng cũng cần chủ động dự báo, lường trước những biểu hiện không bình thường để chấn chỉnh, tạo sự đoàn kết thống nhất. Xác định trách nhiệm, động viên, nhắc nhở đối với đảng viên được trúng cử hay không đều phải rèn luyện, phấn đấu theo Điều lệ Đảng, tư cách người đảng viên. Quy định bầu cấp ủy có số dư, như vậy có tỷ lệ tương đương số dư đó sẽ không được bầu. Đó là chuyện bình thường trong bầu cử, thậm chí chỉ chênh lệch hơn kém nhau vài ba phiếu đã ở 2 thái cực khác nhau.

Vào cấp ủy hoặc được bầu các chức danh lãnh đạo là trách nhiệm trước Đảng, trước nhiệm vụ chính trị của đảng viên. Ở mỗi người không nên lấy đó là sự đo lường cao nhất, vào cấp ủy là vinh dự nhưng cũng phải gắn trách nhiệm, không nên suy tính vào để có chức này, chức nọ. Cấp ủy cần thông tin đầy đủ, khách quan cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm rõ công tác quy hoạch, giới thiệu và kết quả đại hội để không bình luận, bàn tán sai lệch, làm nhiễu loạn dư luận. Đây cũng là dịp tổ chức xem lại, đánh giá về công tác chuẩn bị, lãnh đạo tổ chức đại hội.

Trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cho Đảng. Trong đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chặt chẽ, công tâm, khách quan theo đúng quy định, không nên nặng về cơ cấu, “quân đỏ, quân xanh” làm mất ý nghĩa bầu cử của Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng cần quan tâm, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện ý chí của người đảng viên với ý chí phấn đấu lâu dài dù có bầu trúng cấp ủy hay không.

Những biểu hiện tâm lý thiếu lành mạnh sau đại hội cần được phát hiện, chấn chỉnh, xử sự có lý, có tình, tránh để xẩy ra mất đoàn kết, làm suy giảm tính chiến đấu của Đảng.

NGUYỄN AN HÒA

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP