Giáo dục Tin tức giáo dục

06/10/2022 - 11:20

Phân cấp thẩm quyền, hướng đến thực hiện tự chủ đại học

TTH.VN - Sáng 6/10, tại TP. Huế, Hiệp hội các trường đại học (ĐH), cao đẳng Việt Nam, Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức toạ đàm chủ đề “Phân cấp thẩm quyền tài chính, tài sản giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng trong cơ sở giáo dục ĐH theo định hướng tự chủ”. Toạ đàm có sự tham dự của Chủ tịch các Hội đồng ĐH, trường ĐH trong cả nước.

Trao kỷ niệm chương cho các Chủ tịch Hội đồng ĐH, Hội đồng trường

Được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng toàn diện cho giáo dục ĐH, đến nay, tự chủ ĐH đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tự chủ ĐH tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh; thúc đẩy các trường đầu tư vào điều kiện bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo để cạnh tranh trong tuyển sinh, thu hút sinh viên giỏi; hướng tới thực chất và phát triển bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tự chủ ĐH cũng đặt ra những vấn đề quan trọng đòi hỏi những người làm công tác quản lý giáo dục phải tiếp tục bàn luận và đề ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả.

Thực tế, vẫn còn những khó khăn khi thực hiện phân cấp thẩm quyền tài chính, tài sản giữa hội đồng trường và hiệu trưởng, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chưa có sự đồng bộ giữa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ĐH (Luật số 34/2018/QH14), Luật ngân sách (2015), Luật đầu tư công (2019)…

Tại buổi toạ đàm, các chuyên gia cũng trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề: Các nội dung phân cấp thẩm quyền tài chính, tài sản theo Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi 2018); Xây dựng Quy chế tài chính, các quy định nội bộ về tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục ĐH theo định hướng tự chủ; Chia sẻ phân cấp thẩm quyền hội đồng trường và ban giám hiệu trong đầu tư mua sắm.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP