01/06/2016 - 05:49

Phân công Chủ tịch các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Phó Thủ tướng làm Chủ tịch các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – kỹ thuật, văn hoá và một số hình thức hợp tác khác với nước ngoài (Ủy ban liên Chính phủ).

Cụ thể, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Chủ tịch của 12 Phân ban trong các Ủy ban liên Chính phủ sau: Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào; Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật; Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Myanmar; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, kỹ thuật, khoa học Việt Nam – Malaysia; Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam –  Brunei; Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam –  Philippines; Ủy ban hợp tác Việt Nam – Nhật Bản; Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ; Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Sri Lanka về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học  kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch của 2 Phân ban trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Nga về hợp tác kinh tế – thương mại và khoa học – kỹ thuật và Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng biến đổi  khí hậu và quản lý nước.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP