Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

14/01/2015 - 07:26

Phấn đấu 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - Đến nay, toàn tỉnh có 9 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó hai xã Hương Giang, Hương Hòa (Nam Đông) được UBND tỉnh công nhận; các xã còn lại đang xúc tiến hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Kế hoạch 135/KH-UBND của UBND tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 19-20 xã, đạt tỷ lệ 20%; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn được tăng cường; đời sống của Nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP