Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

27/12/2010 - 05:24

Phấn đấu 7% cán bộ giảng dạy đạt trình độ sau đại học trở lên

TTH - Ngày 25/12, Công đoàn cơ sở Trường đại học Y-Dược Huế đã tổ chức đại hội, đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2013.

Nhiệm kỳ 2008-2010, công đoàn đã duy trì và đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt và học tốt”, phong trào “dự giờ đứng lớp”, phong trào “hai không”, tổ chức hội thảo “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Đổi mới quản lý giáo dục đại học và đào tạo theo học chế tín chỉ”. Nhiệm kỳ qua, công đoàn có thêm 3 giáo sư, 16 PGS, 20 TS, 34 thạc sĩ. Cán bộ CVC–LĐ đã tham gia khám và điều trị trên 347 nghìn bệnh nhân, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu phục vụ tốt công tác điều trị, tổ chức thành công hội nghị lao động sáng tạo lần thứ IV với 19 đề tài sáng kiến cải tiến phục vụ công tác giảng dạy, điều trị, phục vụ bệnh nhân.

Nhiệm kỳ 2010-2013, công đoàn Trường đại học Y-Dược Huế sẽ thực hiện tốt các chỉ tiêu: 7% cán bộ giảng dạy đạt trình độ sau đại học trở lên; 100% đơn vị không có CBVC- LĐ vi phạm chính sách dân số KHHGD: 90-95% cán bộ giảng dạy có đề tài nghiên cứu khoa học, hoặc hướng dẫn luận văn sinh viên hoặc sáng kiến cải tiến, giới thiệu 20-30 đoàn viên ưu tú vào Đảng; 100% đơn vị công đoàn đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh, trong đó có 70%-80% công đoàn vững mạnh... đạt xuất sắc .
Xuân Hồng
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP