27/12/2013 - 15:54

Phấn đấu 90% trở lên hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch”

TTH - Sáng 27/12, Hội LHPN tỉnh tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” (5 không: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, TNXH, không bạo lực, gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng & bỏ học; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), có hơn 126 nghìn hộ gia đình cam kết thực hiện, trong đó có hơn 94 nghìn hộ đạt tiêu chuẩn “gia đình 5 không 3 sạch” vượt 4,5% so với kế hoạch; phong trào thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững huy động được trên 11 tỷ đồng, cho trên 10 nghìn chị vay với lãi suất 0,65 %/tháng, có 145 hộ thoát nghèo; mở 21 lớp đào tạo nghề cho 597 lao động, giới thiệu việc làm cho gần 400 người.

Năm 2014, Hội LHPN tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; hướng dẫn phụ nữ phấn đấu theo tiêu chí của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; xây dựng một số mô hình hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm ở một số cơ sở hội; phấn đấu 90% trở lên hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch”...

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP