26/07/2015 - 17:05

Phấn đấu 95% dân số nông thôn sử dụng nước sạch

TTH - Đến nay, toàn tỉnh có 125/152 phường, xã đã có nước sạch sinh hoạt do Công ty TN HHNN 1TV Cấp nước tỉnh cung cấp.
 

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 29 công trình cấp nước tập trung do địa phương quản lý, chủ yếu tập trung ở 2 huyện Nam Đông và A Lưới… Chỉ tiêu vượt mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đề ra là, tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế đạt 68%, vượt 8% mục tiêu năm 2015. Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến cuối năm 2015 có 95% số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 75% người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế; các trường học mầm non, trường học phổ thông khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh có đủ nước sạch được quản lý sử dụng tốt.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP