28/08/2018 - 19:41

Phấn đấu chỉ số Par Index nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

TTH - Theo đó, mục tiêu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018 và những năm tới phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước và đưa tỉnh từ nhóm đạt điểm trung bình thấp của cả nước trở thành tỉnh xếp trong nhóm đạt điểm cao đối với chỉ số Papi.

Kết quả chỉ số Cải cách hành chính - Par Index (CCHC) năm 2017 của tỉnh đạt 79,86/100 điểm, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành; trong đó, phần đánh giá kết quả thực hiện CCHC đạt 49,05/62 điểm, và phần đánh giá tác động của CCHC đạt 30,81/38 điểm; có 56 tiêu chí thành phần (TCTP) đạt điểm tối đa và có 25 TCTP chưa đạt điểm tối đa do tỉnh chưa triển khai thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa đúng tiến độ. Chỉ số quản trị hiệu quả và hành chính công (chỉ số Papi) của tỉnh đạt 36,03/60 điểm, xếp vị thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng lên 5 bậc và tăng 0,69 điểm so với 2016); có 5/6 chỉ số nội dung nằm trong nhóm điểm trung bình thấp của cả nước, chỉ có chỉ số nội dung “cung ứng dịch vụ công’ nằm trong nhóm điểm trung bình cao nhất của cả nước... Đó là những thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác CCHC và triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số Par Index năm 2018 do UBND tỉnh tổ chức chiều 28/8.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu, phấn đấu các giao dịch hành chính công được thực hiện trên môi trường mạng. Sớm vận hành bộ phận 1 cửa cấp xã, đổi mới tập trung hoàn thiện liên thông kết nối vận hành hệ thống 3 cấp tỉnh, huyện, xã; đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan rà soát lại các quy định liên thông thủ tục hành chính hướng tới giảm giấy tờ, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm cán bộ chuyên trách, kiểm soát lại các thủ tục hành chính, triển khai các phần mềm ứng dụng và các dịch vụ đô thị thông minh.

Theo đó, mục tiêu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018 và những năm tới phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước và đưa tỉnh từ nhóm đạt điểm trung bình thấp của cả nước trở thành tỉnh xếp trong nhóm đạt điểm cao đối với chỉ số Papi.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP