Giáo dục Tin tức giáo dục

28/10/2021 - 15:56

Phấn đấu có hơn 87% trường thuộc các cấp học đạt chuẩn quốc gia

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 đối với trường mầm non vừa được UBND tỉnh ban hành.

Phấn đấu đến hết năm 2025, có 90% trường mầm non và trường phổ thông đạt KĐCLGD (Ảnh minh họa)

Trong số hơn 87% trường thuộc các cấp học đạt chuẩn quốc gia có 8,1% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cụ thể Giáo dục mầm non có hơn 80% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có gần 4,5% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cấp tiểu học phấn đấu có hơn 90% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có hơn 12% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cấp THCS, TH&THCS phấn đấu có gần 95% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6,15% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cấp THPT, THCS&THPT phấn đấu có gần 8,2% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có hơn 13% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ngoài ra, đối với công tác KĐCLGD, phấn đấu đến hết năm 2025, có 90% trường mầm non và trường phổ thông đạt KĐCLGD, trong đó có hơn 87% đạt từ Cấp độ 2 trở lên.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác KĐCLGD, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; tăng cường củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo điều lệ trường học; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học…

Tin, ảnh: Nhật Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP