Kinh tế Kinh tế

17/11/2021 - 17:10

Phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2021 vượt 1 tỷ USD

TTH.VN - Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian còn lại của năm 2021.

Xuất khẩu dăm gỗ ở Cảng Chân Mây 

Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế 10 tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả đáng khích lệ, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 960,8 triệu USD, vượt mục tiêu đề ra.

Để tiếp tục duy trì thành quả, góp phần đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu “kép”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan nói riêng nhanh chóng... phấn đấu hơn nữa nhằm mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết năm năm 2021 đạt và vượt 1 tỷ USD.

Yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thời điểm sau dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... nghiên cứu, cân đối nguồn vắc xin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện công vụ để duy trì, ổn định hoạt động, công tác quản lý Hải quan.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP