Kinh tế Xây dựng - Giao thông

24/06/2020 - 14:02

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế:

Phấn đấu doanh thu năm 2020 đạt 650 tỷ đồng

TTH.VN - Ngày 24/6, Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 (lần thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2020).

Sản xuất gạch của các công ty con gặp khó

Năm 2019, doanh thu hợp nhất của công ty thực hiện được 470 tỷ đồng đạt 62,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 66,7 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán HUB) luôn đạt mức cao hơn so với các đơn vị kinh doanh cùng ngành và hiện đang niêm yết với giá bán cao nhất 25.500 đồng/cổ phiếu và thấp nhất là 15.300 đồng/cổ phiếu.

Theo dự báo, năm 2020 công ty sẽ găp nhiều khó khăn khi vốn đầu tư công giảm, các dự án lớn không nhiều, hoạt động đấu thầu cạnh tranh gay gắt… ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty sẽ tận dụng các cơ hội cũng như thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Phấn đấu doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 60 tỷ đồng và duy trì mức cổ tức chi trả tại công ty mẹ tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP