10/09/2015 - 17:00

Phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo, đạt tỉ lệ trên 85% vụ việc mới phát sinh

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại hội nghị giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tổ chức vào sáng 10/9.

Theo báo cáo tổng hợp của Thanh tra tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2015, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong địa bàn tỉnh được tăng cường; các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh mới được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.​

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận tại hội nghị

Trong công tác tiếp dân, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp 706 lượt với 766 người. Về đơn thư, đã tiếp nhận 1.395 đơn, trong đó có 819 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 158 đơn; tố cáo 19 đơn; kiến nghị, phản ánh: 642 đơn).

Kết quả đã giải quyết 82/111 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ gần 74%; trong đó có 2 vụ khiếu nại đúng, 61 vụ khiếu nại sai, 19 vụ khiếu nại đúng một phần. Về đơn tố cáo, đã giải quyết 9/11 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,8%; trong đó có 1 vụ tố cáo đúng, 2 vụ tố cáo sai, 6 vụ tố cáo đúng một phần.

Ngoài ra, đã triển khai có hiệu quả 31 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thanh tra. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đã chỉ ra những thiếu sót, cần khắc phục chấn chỉnh, đã kiểm điểm và rút kinh nghiệm 1 tổ chức và 1 cá nhân với những thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu rất tâm huyết của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đã nêu lên những bất cập, khó khăn, tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các hạn chế về năng lực của cán bộ, các chính sách đền bù còn bất cập, các văn bản của trung ương còn chồng chéo…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua; đồng thời lưu ý một số hạn chế, thiếu sót, cụ thể: Công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chuyên môn ở các cấp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tình trạng người có thẩm quyền giải quyết vi phạm thời hạn giải quyết vụ việc khiếu nại hoặc giải quyết không đúng trình tự, thủ tục quy định vẫn còn xảy ra, làm phát sinh những vụ việc khiếu nại hành chính. Mặt khác, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật ở một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ để tiếp nhận đơn thư, giải thích pháp luật cho công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Áp dụng có kết quả phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả đề ra.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP