Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/05/2015 - 17:57

Phấn đấu gieo cấy trên 90% giống lúa xác nhận

TTH - Ngày 12/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có văn bản gửi các địa phương về việc hướng dẫn sản xuất vụ lúa hè thu 2015.

Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 25 ngàn ha lúa, với giống xác nhận (cấp 1) đạt trên 90%, các giống chủ lực là Khang dân, TH5, HT1, Iri352, HN6, PC6... Đối với các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, như TH5, PC6..., các địa phương cần bố trí trên diện tích gieo cấy muộn, vùng đất thấp trũng nhằm thu hoạch sớm; tiếp tục nhân rộng diện tích giống lúa HN6. Tùy thuộc vào thời gian sinh trưởng của từng loại giống, các địa phương cần bố trí thời vụ phù hợp, đảm bảo lúa trổ tập trung từ ngày 17/7 đến 30/7, phấn đấu thu hoạch trước ngày 2/9.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP