21/05/2015 - 18:41

Phấn đấu hệ số sử dụng vốn hàng năm đạt từ 98% - 100%

TTH - Sáng 21/5, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thừa Thiên Huế tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (nay là Đảng bộ) lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng uỷ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nguồn vốn thực hiện đến cuối năm 2014 là 1.674,3 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối từ Trung ương chiếm 98,1%, vốn ngân sách địa phương uỷ thác, nguồn vốn nhận tài trợ, uỷ thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân và chương trình, dự án chiếm 1,9%. Dự nợ thực hiện đến cuối năm 2014 là 1.671 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ so với đầu nhiệm kỳ là 631 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ là 9,24%; nợ quá hạn giảm 20,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; chất lượng tín dụng được nâng lên tương đối đồng đều; công tác xử lý nợ rủi ro được quan tâm.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ngân hàng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thừa Thiên Huế vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP