Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

24/02/2012 - 04:44

Phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác Quy hoạch cán bộ

TTH - Ngày 18/6/1997, BCHTƯ khóa VIII ra Nghị quyết TW3 về chiến lược cán bộ (đến năm 2020). Năm 2002, Bộ Chính trị khóa IX có Nghị quyết về luân chuyển cán bộ. Năm 2004, BCT có Nghị quyết về quy hoạch cán bộ lãnh đạo & và quản lý các cấp. Năm 2012 này, BTC/TW đang tham mưu Bộ Chính trị (khóa XI) ra Kết luận về việc tiếp tục thực hiện 2 NQ trên và Quy định về việc luân chuyển cán bộ… Tất cả đều nằm trong lộ trình xây dựng và tổ chức thực hiện NQ TW3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ.

Trong công tác quy hoạch cán bộ (QHCB), về mục đích yêu cầu, nguyên tắc, phương châm, nội dung và quy trình thực hiện… đều nêu rất rõ trong NQ42/BCT và Hướng dẫn 22/BTCTW. Xin nêu một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn để chúng ta cùng quan tâm.

1. Mặc dù NQ ra đời đã lâu (TW3 về chiến lược cán bộ 1997, Hướng dẫn về QHCB rất sớm) nhưng vấn đề quán triệt NQ có nơi, có lúc chưa đầy đủ, nhất là còn nhầm lẫn giữa quy hoạch cán bộ và kế hoạch công tác nhân sự cụ thể. Từ đó, có nơi, có người lợi dụng quy hoạch cán bộ để thể hiện ý đồ cá nhân, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện NQ của Bộ Chính trị về QHCB, trước hết cần phải quán triệt sâu sắc hơn nữa, từ đó phải đề ra các giải pháp sắc sảo hơn, có tiêu chuẩn cán bộ rõ ràng.
 
Cần xem lại có vấn đề gì về nhận thức ở đây không?
 
2. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý phải trên cơ sở thực trạng đội ngũ hiện có và phải dựa vào dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới để xây dựng QHCB.
 
- Tỉnh Thừa Thiên Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc TW trong tương lai gần. Ngay bây giờ phải chuẩn bị một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, đô thị hóa, cần đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo và quản lý, nhất là lãnh đạo, quản lý và cán bộ kỹ thuật chuyên môn, của 4 trung tâm: du lịch dịch vụ, KHCN, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.
 
- Đội ngũ cán bộ hiện có cần cập nhật kiến thức kết hợp kinh nghiệm thực tiễn mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tạo nguồn cán bộ phải có tầm nhìn từ những cán bộ còn rất trẻ thể hiện qua nói, viết, các nội dung và hành vi giao tiếp… mà họ đã thể hiện năng khiếu của mình về lãnh đạo, quản lý. Năng khiếu là mầm mống để tạo ra năng lực, cần có cơ chế để sớm phát hiện nguồn nhân tài cho các địa phương, đơn vị.
 
3. Phương pháp tư duy khi giới thiệu và quyết định về quy hoạch cán bộ:
 
Lịch sử là một dòng chảy (theo NQ là tính kế thừa và phát triển) khi giới thiệu hoặc quyết định một tập thể lãnh đạo hoặc một cá nhân cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho các nhiệm kỳ tới cần có tầm nhìn chiều sâu theo hàng dọc (tức là có nhiều độ tuổi) tránh cách nhìn thiển cận theo hàng ngang dễ bị hẫng hụt cho các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Trong thực tế, mỗi độ tuổi có một số nhân tố nổi trội, được xã hội thừa nhận, còn nếu theo cách nhìn phong kiến thì “nhất đi nhì nổi” thì ngay trong từng độ tuổi cũng đã mất lòng nhau, từ đó sinh ra kèn cựa, trì trệ, bảo thủ, thắc mắc… gây khó khăn cho công tác tổ chức cán bộ.
 
Nếu nhiều cán bộ trẻ cùng một độ tuổi, đều được cân nhắc đưa vào cấp ủy, thì chưa hẳn đã là tốt. Bởi vì, lớp trẻ này có thể chủ quan, tự mãn do được qua nhiều nhiệm kỳ cấp ủy, đến lúc nào đó, sẽ xếp hàng ngang cùng độ tuổi lãnh đạo, hẫng hụt cho độ tuổi tiếp theo. Cùng độ tuổi trẻ trong cấp ủy, phải phấn đấu cạnh tranh để phân hóa đẳng cấp, có người ở huyện lên tỉnh, ở tỉnh lên TW… mới đạt hiệu quả cao.
 
4. Làm tốt công tác xây dựng QHCB, nhưng quá trình vận hành QHCB không tốt vẫn không hiệu quả. Nếu làm QHCB xong để trong ngăn kéo thì đến cuối nhiệm kỳ vẫn không đạt tỷ lệ cơ cấu, nhất là trẻ, nữ, dân tộc thiểu số… Cho nên, cán bộ được quy hoạch vào chức danh nào đó, cần tạo điều kiện cho cán bộ đó tiếp cận dần với chức danh được quy hoạch. Ví dụ, đang là phó phòng được đưa vào quy hoạch TUV, phải từ phó phòng đề bạt trưởng phòng, luân chuyển về PCT UBND huyện để cán bộ thể hiện tài năng và tạo điều kiện cho xã hội nhìn nhận, đánh giá, thừa nhận cán bộ đó. Trước QH là đánh giá cán bộ, sau QH là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch luân chuyển cán bộ... Nói chung, cần thực hiện phương châm: đánh giá cán bộ, là tiền đề, QHCB là cơ sở để thực hiện các khâu liên hoàn trong công tác cán bộ. Chú ý, quy hoạch một chức danh nhiều người sẽ tạo ra một sự lãng phí rất lớn trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ và sẽ xuất hiện quy hoạch treo. Cuối cùng, cấp ủy, BTC cấp ủy cần thể hiện rõ bản lĩnh trong quá trình xây dựng QHCB, đấu tranh thực hiện tốt quá trình vận hành và tổ chức thực hiện QHCB đạt hiệu quả cao nhất.
 
Hồ Văn Màng

Phó Vụ trưởng Vụ II - Ban Tổ chức TW

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP