Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

19/01/2021 - 15:47

Phấn đấu số người tham gia BHYT đạt 91,58% dân số năm 2021

Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) phấn đấu số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Đắk Lắk.

Năm 2021, với phương châm hành động "Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", BHXH Việt Nam tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Theo đó, số người tham gia BHXH phấn đấu đạt khoảng 35,2% so lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2%; số người tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so lực lượng lao động, vượt 0,5% so chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

Theo BHXH Việt Nam, trong năm 2020, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt 100,1% chỉ tiêu theo dự toán Chính phủ giao, số nợ giảm xuống dưới 3% trên tổng số phải thu. Diện bao phủ BHXH đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức.

Đặc biệt, năm 2020, ngành đã đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, vượt 10,85% so với Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra. Ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH.

Theo Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP