06/11/2015 - 06:55

Phấn đấu tạo việc làm mới cho 1.500 - 1.700 lao động

TTH - Sau 5 năm (2010 – 2015), các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hơn 5.000 nhà ở tặng hộ nghèo; hàng năm tạo việc làm mới cho hơn 16.000 lao động; xây dựng 2.046 ngôi nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 4,7%.

Từ nay đến cuối năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5 – 2/%/năm; giải quyết việc làm mới cho 1.500 – 1.700 lao động/năm; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP