20/07/2016 - 20:28

Phấn đấu thu ngân sách từ sản xuất kinh doanh tăng 14-16%

TTH - Ngày 20/7, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP. Huế theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - NSNN; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 đã được HĐND tỉnh quyết định, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được giao trên địa bàn tăng tối thiểu 14 - 16% so với số thực hiện thu năm 2015. Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP