Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

24/02/2012 - 18:54

Phấn đấu tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh năm 2012 đạt 1.051 triệu kWh

TTH - Sáng 24/2, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội CNVC và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, bên cạnh tổng điện năng thương phẩm thực hiện đạt trên 930 triệu kWh, tăng 1,27% so với năm 2010, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó đáng chú ý là công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, không xảy ra tình trạng cắt điện tiết giảm do thiếu nguồn.

Năm 2012, đơn vị phấn đấu tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 1.051 triệu kWh, tăng 13% so với năm 2011; sản lượng điện thương phẩm năm 2012 của công ty đạt 801 triệu kWh, tăng 14% so với năm 2011; tổn thất điện năng còn 7,62%; giá bán điện 1.325 đ/kWh; doanh thu đạt trên 1.061 tỷ đồng và thu nhập bình quân người lao động tăng hơn 10% so với năm 2011... Ngoài ra, Công ty tiến hành lập phương án kết lưới hợp lý nhằm vận hành hệ thống ở chế độ ổn định, bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng và đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như tăng cường công tác kiểm tra áp giá đúng đối tượng và đúng mục đích sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đường dây theo đúng tần suất.
 
Thanh Hương
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP