22/10/2015 - 07:24

Phần lớn cơ sở nông lâm thủy sản đảm bảo yêu cầu

TTH - Theo Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh, đơn vị đã tiến hành tổ chức đợt kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại 262 cơ sở sản xHoàng Thếuất, kinh doanh. 
 

Theo đó, tính đến ngày 21/10, phần lớn các cơ sở đều đạt loại A (đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm); một số cơ sở xếp loại B (đảm bảo chất lượng, an toàn nhưng vẫn còn một số lỗi nhỏ chưa ảnh hưởng nghiêm trọng). Chỉ có duy nhất 1 cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, song đã được chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP