13/10/2015 - 07:08

Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015

TTH - Chiều 12/10, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phát động lễ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Qũy “Vì người nghèo” cấp tỉnh, huyện, xã của Thừa Thiên Huế đã vận động được 16.090 triệu đồng; Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh đã thực hiện Chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 1.192.052 triệu đồng... Trong thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả đạt được của cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân đến cuối năm 2015.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP