15/12/2010 - 19:14

Phát động Tháng Hành động Quốc gia về dân số năm 2010

TTH - Tại tiền sảnh Nhà văn hóa TP Huế vào sáng 15/12, Sở Y tế phối hợp với UBND TP Huế tổ chức lễ phát động tháng Hành động Quốc gia về dân số năm 2010. Đến dự có ông Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và cán bộ, người dân các phường trên địa bàn TP Huế.

Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2161/QĐ-TTg lấy tháng 12 hàng năm là tháng Hành động Quốc gia dân số, nhằm hướng đến các mục tiêu chính, như nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền, các ban ngành đoàn thể; đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác dân số; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác dân số hàng năm, góp phần từng bước can thiệp, giải quyết những vấn đề trọng tâm và thách thức của công tác dân số đặt ra hiện nay và những năm tiếp theo...


Đông đảo cán bộ, người dân trên địa bàn TP Huế hưởng ứng lễ phát động Tháng hành động Quốc gia dân số
Tại dịp lễ phát động này, ông Ngô Hòa, thay mặt lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo công tác dân số nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2020.
Bên cạnh đó, phải xác định công tác dân số là một nội dung quan trọng, mang tính xã hội, nên cần sự tham gia hưởng ứng của toàn xã hội, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân thực hiện tốt chính sách dân số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh cao. Riêng ngành y tế, phải xây dựng kế hoạch triển khai thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dân số năm 2011; tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải quyết các vấn đề trọng tâm và thách thức của công tác dân số... góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân tỉnh nhà. Tại đây, ông Ngô Hòa đã tặng lẵng hoa động viên, chúc mừng cán bộ lãnh đạo và những người làm công tác dân số tiếp tục yêu nghề làm tốt công việc của mỗi người trong thời gian đến...
 
Tin, ảnh: MVăn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP