13/03/2016 - 19:58

Phát động tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ

TTH - Toàn tỉnh xảy ra 47 vụ tai nạn lao động

Ngày 13/3, UBND tỉnh phát động tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) lần thứ 18 với chủ đề: “Doanh nhiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”. Hơn 1000 đại biểu các sở, ban ngành, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tham dự.

Theo báo cáo năm 2015, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xảy ra 47 vụ tai nạn lao động làm chết 4 người; xảy ra 32 vụ cháy doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà dân… gây thiệt hại trên 32,75 tỷ đồng. Nguyên nhân chính vẫn là do người sử dụng lao động chưa xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; người lao động vi phạm quy trình làm việc an toàn lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm hiện còn rất hạn chế…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, làng nghề…cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ-PCCN. Các đơn vị cần triển khai có hiệu quả chương trình Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp mức thấp nhất. 

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP