Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

04/04/2021 - 18:38

Phát hiện bảng tên cửa Đoan Gia ở Lục Viện

TTH.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phát hiện bảng tên cửa Đoan Gia ở Lục Viện trong Tử Cấm Thành - Đại Nội Huế.

Bảng tên cửa Đoan Gia ở Lục Viện

Khi tiến hành làm vệ sinh cảnh quan trong khu vực Lục Viện, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát hiện được một bảng tên với kích thước 90cm x 33cm, dày 8,5cm của cửa Đoan Gia, một trong các cửa để đi vào khu Lục Viện. Cửa này đã được sử sách ghi lại rất cụ thể trong quá trình xây dựng và mở rộng khu Lục Viện.

Đây là hiện vật quan trọng, giúp cho quá trình nghiên cứu về cuộc sống và phân khu trong khuôn viên Lục Viện. Hiện nay, tấm bảng mang tên cửa Đoan Gia được chuyển về lưu trữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và bảo tồn khu vực Lục Viện trong tương lai.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Lục Viện gồm các viện được các vua nhà Nguyễn lần lượt cho xây dựng làm nơi ăn ở cho các phi tần trong Tử Cấm Thành. Tra cứu trong sử nhà Nguyễn thì Lục Viện không phải chỉ có 6 viện dành cho cung tần mỹ nữ mà tùy theo từng thời kỳ, số lượng các viện không giống nhau, nhiều nhất là dưới thời Thiệu Trị có đến 11 viện và 1 điện.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP