Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

13/01/2020 - 15:10

Phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng

TTH.VN - Ngày 13/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Điểm cầu Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì

Năm 2019, toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.368 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 89.443 tỷ đồng, 21.651 ha đất...

Trong đó, Thanh tra Chính phủ tiến hành 51 cuộc thanh tra. Kết quả, 19 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận phát hiện vi phạm số tiền 80.822 tỷ đồng, 1.199 ha đất; kiến nghị thu hồi 38.656 tỷ đồng, 395 ha đất; kiến nghị, xử lý khác 42.166 tỷ đồng, 804 ha đất; chuyển cơ quan điều tra, xử lý 13 vụ; kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến nội dung thanh tra.

Đặc biệt, đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra toàn diện Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái nguyên; thanh tra việc quản lý sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy thực hiện tái cơ cấu; thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh…

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được hội nghị triển khai, trong đó nhấn mạnh phải tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực thanh tra…

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP