Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

14/07/2016 - 18:30

Phát huy giá trị hiện vật Champa

TTH - Liên quan đến công tác trùng tu di tích và phát huy giá trị các hiện vật Champa, ngày 14/7, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì xây dựng Đề án (hoặc Kế hoạch) phát huy giá trị các hiện vật Champa hiện đang nằm rải rác ở các bảo tàng, công sở... trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/10/2016.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP. Huế hàng năm chủ động bố trí kinh phí trong nguồn được phân bổ để tôn tạo, chống xuống cấp các di tích do địa phương trực tiếp quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, của các họ tộc, các hội/đoàn thể... trong việc huy động và bố trí kinh phí tôn tạo, chống xuống cấp và phát huy giá trị di tích nhà thờ dòng họ, chùa, đền, miếu... theo quy định hiện hành. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương triển khai các thủ tục để khởi công việc chống xuống cấp di tích Quốc Tử Giám trước mùa mưa bão năm 2016 nhằm đảm bảo an toàn cho di tích.

Khánh Trân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP