Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

05/08/2021 - 06:30

Phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh

TTH - “Điều trăn trở nhất của cá nhân tôi là làm thế nào để tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Khối (ĐBK) ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối (ĐUK) Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Tài Tuệ mở đầu cuộc trao đổi với Báo Thừa Thiên Huế.

Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Tài Tuệ

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bắt đầu từ ngày 5/7/2021. Đây vừa là vinh dự của cá nhân tôi, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Do vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng ĐBK và cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối. ĐBK có giải pháp gì để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thưa ông?

Chúng tôi tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” như lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo. Nghĩa là, vừa lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

ĐUK đã và đang tiếp tục chỉ đạo các ban chuyên môn nắm chắc tình hình cơ sở theo sự phân công; duy trì trực báo các khối để nắm tình hình thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối để chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của cơ sở để báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh kịp thời có biện pháp, giải pháp hỗ trợ cụ thể trong điều kiện cho phép.

Thời gian qua, từ công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên trong khối vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Ông nghĩ gì vấn vấn đề này?

Trong thực tế vẫn có một số ít cán bộ, đảng viên trong ĐBK vi phạm và đã bị xử lý kỷ luật. Nội dung vi phạm chủ yếu là chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và đây chỉ là tỷ lệ rất nhỏ.

Nếu cho rằng, tư tưởng, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong ĐBK đi xuống là chưa đầy đủ. Bởi vì, đại đa số cán bộ, đảng viên trong ĐBK đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông, nhiệm kỳ qua, những hạn chế, tồn tại nào của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần phải sớm khắc phục?

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, vẫn còn một số hạn chế của tổ chức cơ sở Đảng cần phải khắc phục, như việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên một số mặt kết quả đạt được chưa cao; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng có cơ sở còn chậm; định hướng thông tin, dư luận có lúc thiếu nhạy bén.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị kết quả đạt được chưa toàn diện. Công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn còn ít. Thực hiện công tác dân vận chính quyền có nơi còn lúng túng, bị động. Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đổi mới chưa rõ nét.

Trong tất cả những hạn chế trên, thách thức lớn nhất đặt ra với ĐBK trong thời gian tới đó là làm thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng trực thuộc đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

ĐBK cần làm gì để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên?

Đó là đổi mới việc quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và ĐUK một cách cụ thể, sát thực tiễn; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp từ cơ sở đến ĐUK; chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý kỷ luật nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng sai phạm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng.

ĐBK đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng. Vậy để nghị quyết sớm đi vào thực tế cần chú trọng đến vấn đề gì?

Quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng nói chung, Nghị quyết của ĐUK về công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng nói riêng bao gồm nhiều khâu. Mỗi khâu, mỗi công việc trên đều có vị trí quan trọng riêng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau. Nếu không giải quyết tốt khâu này thì có thể ảnh hưởng đến khâu khác và ngược lại.

Chính vì vậy, để sớm đưa Nghị quyết của ĐUK về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng đi vào cuộc sống, không ai khác đòi hỏi mỗi một cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện thường xuyên, kiên trì các khâu, các công việc trọng tâm, chủ yếu trên.

Anh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP