22/07/2015 - 19:21

Phát huy lợi thế so sánh để huy động các nguồn lực

TTH - Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 22/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và diễn ra phiên bế mạc.

HĐND dành thời gian để thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015. HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thông qua hai nghị quyết chuyên đề về: Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh; đồng thời, nghe các báo cáo tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm rất nặng nề. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, phát huy các lợi thế so sánh của tỉnh để huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển; tăng cường xúc tiến đầu tư, từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất và dịch vụ, tạo ra nhiều năng lực sản xuất mới, góp phần thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội… Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch 5 năm 2011-2015, tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP