Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

22/12/2014 - 07:30

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng

TTH - Được thành lập, chiến đấu và trưởng thành trên mảnh đất khói lửa, trải qua 49 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành (10/10/1965-10/10/2014), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 6, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn phát huy tốt truyền thống “Tấn công nổi dậy, anh dũng kiên cường” và danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh…

Trung đoàn Bộ binh 6 là đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Hàng năm, đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện nhiều đối tượng, từ chiến sĩ phân đội, chiến sĩ năm thứ nhất, năm thứ hai và hai đợt huấn luyện chiến sĩ mới, ngoài ra đơn vị còn đảm nhận huấn luyện cho đối tượng dự bị động viên của LLVT tỉnh. Để công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp; tập trung trí tuệ xây dựng nghị quyết cấp mình bảo đảm sát đúng với tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị đã chú trọng xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện sát với từng đối tượng, thực hiện đúng phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Trong đó, đẩy mạnh thực hành các nội dung kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ và rèn luyện thể lực để nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng.

Tiểu đoàn bộ binh 1 huấn luyện điều lệnh. Ảnh: Bá Trí 
Năm 2014, Trung đoàn duy trì nghiêm túc chế độ huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đúng, đủ thời gian, quân số tham gia học tập đạt khá cao. Trong đó, huấn luyện đơn vị bộ binh, đơn vị binh chủng theo kế hoạch quân số trên 300 đồng chí; huấn luyện 2 đợt chiến sĩ mới quân số 200 tân binh; tổ chức huấn luyện chuyển hạng dự bị 2 lên dự bị 1 năm thứ nhất cho 100 đồng chí của huyện Nam Đông và A Lưới. Tổ chức huấn luyện tập trung cho 4 đơn vị dự bị động viên của Tiểu đoàn 2, 3, dự bị động viên của Trung đoàn với quân số trên 400 đồng chí. Trong huấn luyện, đơn vị lấy chất lượng thực hành của các đối tượng để đánh giá kết quả, do đó chất lượng được nâng lên rõ rệt. Kết quả kiểm tra đối với đơn vị thường trực 100% đạt khá, riêng chiến sĩ mới kiểm tra các môn trên 75% khá giỏi; đối tượng dự bị động viên chuyển hạng gần 70% đạt khá giỏi...
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng, Trung đoàn luôn xác định nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt. Đây được xem là khâu then chốt để đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Đơn vị luôn chú trọng bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện và vũ khí trang bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ trực, nhất là trực chiến, trực phòng không… Riêng năm 2014, đơn vị đã tổ chức báo động luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng 20 lần; báo động hành quân rèn luyện 6 lần; luyện tập chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu cấp đại đội 12 lần, cấp tiểu đoàn, cơ quan Trung đoàn 8 lần; báo động sẵn sàng cơ động 8 lần... Qua các lần báo động khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt.
Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Chính ủy Trung đoàn 6 cho biết: “Trung đoàn thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực để giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác, hiểu rõ tình hình nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng những năm qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 6 không ngừng cố gắng, vượt khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt của LLVT tỉnh.

Bài, ảnh: Lê Sáu – Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP