Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/12/2014 - 15:22

Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên

TTH - Lên Hương Sơn (Nam Đông) những ngày này, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi được biết đây là xã có 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị “cán đích” NTM.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu

Ông Nguyễn Văn Thân, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn nói, xác định rõ nhiệm vụ quan trọng muốn xây dựng NTM, phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay tại cơ sở, nên đảng ủy tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi tham gia trong xây dựng NTM. Khi đã hiểu rõ xây dựng NTM là làm cho chính mình, người dân là chủ thể trực tiếp tham gia, được hưởng lợi và có trách nhiệm đóng góp xây dựng đã tạo sự đồng thuận cao, huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.
Người dân Hương Sơn đã hiến hàng ngàn mét đất phục vụ công cuộc mở đường xây dựng nông thôn mới
Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên xã Hương Sơn là những người gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, nhất là việc giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, đóng góp ngày công. Từ những hạt nhân là cán bộ, đảng viên, người dân thấy được lợi ích đã tình nguyện hiến hơn 12.600 m2 đất và hàng nghìn ngày công để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, trường học, các công trình giao thông. Xã huy động hàng chục tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất. Các cấp ủy, chi bộ lãnh đạo cơ sở thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm quản lý, sử dụng các nguồn lực do dân đóng góp bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch và hiệu quả. Ông Hồ Sỹ Đéc, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết: Xã tập trung ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế vườn rừng, cây ăn quả. Nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn, cải tạo chuồng trại, vườn tạp để chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đến nay, tổng diện tích cao su toàn xã là 359 ha, khoảng 1.000 ha rừng keo và nhiều mô hình như kinh tế vườn với các cây trồng như dứa, chuối, khai thác sản phẩm phụ của rừng là mây, lá làm nón... là những mô hình có tính bền vững.
 
Hương Sơn chú trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo, tuyên truyền vận động, người dân tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể và cử cán bộ đảng viên tới từng hộ nghèo tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá khả năng thoát nghèo để xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người tăng lên là 19 triệu đồng/người/năm (năm 2009 chỉ 7,5 triệu đồng). Hương Sơn có 100% hộ dùng điện lưới; tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh đạt 98,2%; tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 5%...
Nhiều kinh nghiệm hay
Để phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong xây dựng NTM, các tổ chức đảng phải tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy trí tuệ của đảng viên và nhân dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo đó, hàng tháng, hàng quý, đảng ủy họp làm rõ từng tiêu chí nhỏ trong tiêu chí lớn, đối chiếu với tình hình thực tế của địa phương và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đối với những tiêu chí đã đạt, tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện để đạt sâu hơn, bền vững hơn; những tiêu chí chưa đạt thì tập trung phân tích, xác định nguyên nhân của từng tiêu chí chưa đạt, bàn bạc, thảo luận, đề xuất các giải pháp, cách thức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cho cá nhân, tổ chức.
Kinh nghiệm trong xây dựng NTM ở Hương Sơn, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện dân chủ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và chủ động phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực. “Kết quả trên thể hiện tính nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên và tinh thần vì sự phát triển chung của cộng đồng và sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường không trông chờ ỷ lại của cán bộ và Nhân dân, đó là động lực lớn để Hương Sơn chủ động hơn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM”- Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Nguyễn Văn Thân khẳng định.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP