09/12/2016 - 06:33

Phát triển bền vững phải được đánh giá, đo lường cụ thể

TTH.VN - Ngày 8/12, chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh phát triển bền vững phải được đánh giá, đo lường cụ thể.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận về 3 vấn đề lớn: Dự thảo Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017; Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; cơ hội và khả năng tận dụng từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tinh thần: Việt Nam cam kết thực hiện đủ 17 chỉ tiêu với 169 tiêu chí về phát triển bền vững. Kế hoạch triển khai trong một giai đoạn dài nhưng cần có thước đo, chỉ tiêu và tiếp tục cụ thể hóa theo từng năm.

Đồng tình với quan điểm của nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển về tăng cường yếu tố công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật, chống tham nhũng trong những giải pháp thực hiện Kế hoạch, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành, địa phương phải có nhận thức đầy đủ, thực sự và thể hiện bằng các giải pháp cụ thể, đặc biệt quan trọng là phân bổ nguồn lực, tập trung sự chỉ đạo, điều hành cho Chương trình.

“Dù nhận thức được nhưng vì rất nhiều yếu tố khách quan, công tác chỉ đạo, điều hành, nguồn lực thường tập trung rất nhiều vào những mục tiêu trước mắt, đang gây nhiều bức xúc. Về lâu dài nếu không dành sự quan tâm thích đáng, đầy đủ thì những mục tiêu cơ bản, dài hạn sẽ tích tụ thành những vấn đề rất lớn”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Phó Thủ tướng gợi ý từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 19, Hội đồng nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ dự thảo văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ về phát triển bền vững. Đồng thời kết hợp với một số tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hằng năm việc thực hiện, có xem xét đến cả mục tiêu được đề ra trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Về dự thảo Nghị quyết 19 của năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành tham gia góp ý cụ thể, Bộ KH&ĐT cùng Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo trình bày trong hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2017 giữa Chính phủ với các địa phương.

Phải làm sao để các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 19 không nằm trên văn bản mà phải đi vào thực tiễn, từ việc cải thiện các chỉ số đến việc cung cấp thông tin sát thực nhất cho các tổ chức quốc tế khảo sát về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Các thành viên của Hội đồng thống nhất với đề xuất xây dựng cuốn sổ tay tập hợp các nhóm tiêu chí cụ thể liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng “đặt hàng” các thành viên Hội đồng, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu đầy đủ, hiểu đúng bản chất những đặc trưng, tác động lớn… của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ đó đề xuất phương án để tận dụng, nắm bắt cơ hội tương tự như phương án cải thiện môi trường kinh doanh để thực thị hiệu quả, có cơ chế ban hành, đánh giá, đo lường hằng năm.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP