21/09/2021 - 06:07

Phát triển công đoàn tại doanh nghiệp: Chưa đạt so với chỉ tiêu

TTH - Để thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp để thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp.

LĐLĐ TP. Huế trao quyết định thành lập CĐCS cho các doanh nghiệp

Phấn đấu kết nạp 23.000 đoàn viên

Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 -2023, phấn đấu đến năm 2023 các cấp công đoàn toàn tỉnh kết nạp 23.000 đoàn viên; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên được thành lập tổ chức công đoàn. Như vậy, trung bình mỗi năm phải phát triển 4.600 đoàn viên.

Tuy nhiên, theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, giai đoạn 2018 đến 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh mới kết nạp được  9.919 đoàn viên, trung bình mỗi năm chỉ đạt hơn 3.300 đoàn viên. Đồng thời, tổng số CĐCS thành lập mới 89/154 CĐCS, đạt tỷ lệ 57,79% so với kế hoạch của LĐLĐ tỉnh. Số liệu này cho thấy, kết quả thực hiện chỉ tiêu trong 3 năm qua chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Phân tích nguyên nhân, ông Lê Minh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, việc xây dựng chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023 cao so với quy mô phát triển doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 và tình hình thiên tai xảy ra. “Sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ hoặc phải tạm ngừng sản xuất, chưa kể nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ nên khó tiếp cận để vận động thành lập CĐCS cũng như phát triển đoàn viên”, ông Nhân nói.

Trong khi đó, một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, chưa xem nhiệm vụ phát triển tổ chức là yếu tố sống còn của tổ chức công đoàn; chưa thay đổi mạnh mẽ cách thức hoạt động công đoàn tại cơ sở, hiệu quả hoạt động công đoàn chưa lan tỏa; một số chức năng quan trọng của tổ chức công đoàn thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS thực hiện chưa tích cực. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lao động chưa được các cấp công đoàn áp dụng hiệu quả để tiếp cận và vận động thành lập công đoàn.

Kết hợp nhiều giải pháp

Để đạt chỉ tiêu phát triển đoàn viên theo nghị quyết, 2 năm còn lại của nhiệm kỳ các cấp công đoàn phải kết nạp mới 13.081 đoàn viên, trung bình mỗi năm phải phát triển 6.540 đoàn viên.

Theo ông Lê Minh Nhân, trong bối cảnh hiện nay, đây là chỉ tiêu không dễ thực hiện, đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp. Trước mắt, LĐLĐ tỉnh rà soát nắm chắc tình hình doanh nghiệp; sự biến động lao động và đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp. Chủ động tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền với chủ doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chăm lo, tham gia giải quyết kịp thời những nguyện vọng, nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là ở những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn nhằm tạo sự lan tỏa, để bản thân người sử dụng lao động, người lao động thấy được vai trò cần thiết khi có tổ chức công đoàn

 Đồng thời, xây dựng chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thành lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho công đoàn cấp huyện, ngành theo địa bàn. Giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành từng năm, coi đây là chỉ tiêu cứng trong đánh giá xếp loại thi đua cuối năm.

Trên cơ sở đó, các công đoàn cơ sở cũng triển khai nhiều giải pháp để phát triển đoàn viên. Ông Trần Văn Đồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế thông tin, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung bình mỗi năm, LĐLĐ TP.Huế phát triển được gần 20 CĐCS và kết nạp gần 1.000 đoàn viên. Riêng năm 2021 thành lập mới 10 CĐCS, vượt so với chỉ tiêu.

Ông Đồng cho biết, cách làm của LĐLĐ TP. Huế là phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố kịp thời nắm bắt số lượng các doanh nghiệp mới thành lập để tuyên truyền, vận động hiệu quả.

Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Ngoài nguồn kinh phí công đoàn, LĐLĐ TP. Huế linh hoạt vận động nguồn xã hội hóa chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Trong năm 2020, tổng kinh phí hỗ trợ chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn trên 1,2 tỷ đồng, trong đó 450 triệu đồng trích từ ngân sách công đoàn, 750 triệu đồng từ vận động xã hội hoá.

“Từ những hành động công khai minh bạch và nỗ lực vì NLĐ, LĐLĐ thành phố đã tạo niềm tin cho NLĐ cũng như người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn”, ông Trần Văn Đồng khẳng định.

Trong khi đó, Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh lại phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, giúp các tổ công đoàn trong các doanh nghiệp đổi mới hình thức sinh hoạt.

Chị Lê Thị Thu Nam, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phân tích: “Tổ công đoàn là bộ phận trực tiếp triển khai các nội dung chương trình hoạt động đến với đoàn viên, cũng là bộ phận tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên hiệu quả nhất. Vì vậy, nếu các tổ công đoàn có hình thức sinh hoạt phong phú, sinh động, sẽ thu hút được  đoàn viên, người lao động tham gia”.

Để thực hiện tốt chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023, ông Lê Minh Nhân cũng khẳng định sự cần thiết vào cuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và Luật Công đoàn.

Bài, ảnh: Tuấn Khoa

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP