Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

08/04/2017 - 05:36

Phát triển đảng viên mới phải kết hợp với “trẻ hóa đội ngũ”

TTH - Phát triển đảng viên đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương. Tuy nhiên, ở các vùng nông thôn, công tác phát triển đảng viên mới còn nhiều khó khăn.

Con số khiêm tốn

Năm 2016, Đảng bộ xã Phú Thuận (Phú Vang) kết nạp được 3/6 đảng viên mới so với chỉ tiêu được giao. Trước đó, năm 2015 cũng chỉ có 4 đảng viên mới được kết nạp. Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc, nhưng có 77 đảng viên trên tổng số hơn 10.000 dân. Đây là con số khá khiêm tốn.

Đảng ủy Phú Diên (Phú Vang) bàn công tác phát triển đảng viên mới

Ông Nguyễn Văn Hối, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận cho biết, hiện một số chi bộ ở địa phương đang thiếu nguồn để kết nạp đảng viên mới. Nguồn phát triển đảng chủ yếu dựa vào 2 đối tượng chính là thanh niên và cán bộ các đoàn thể. Tuy nhiên, những thanh niên có trình độ học vấn cao, nhận thức tốt đều đã đi lao động, công tác ở nơi khác hoặc học tập ở các trường, số còn lại đa phần học vấn chưa cao, nghề nghiệp không ổn định, ít có chí hướng phấn đấu, nên không đảm bảo tiêu chí để kết nạp.

Hiện nhiều chi bộ cơ sở đang có xu hướng già hóa. Chi bộ thôn An Dương 1 (xã Phú Thuận), trong số 8 đảng viên thì chỉ có 2 đảng viên trẻ trên 30 tuổi. Chi bộ thôn Mỹ Khánh (Phú Diên, Phú Vang) có 12 đảng viên thì có gần 60% số đảng viên trên 50 tuổi, không có đảng viên nữ. So với nhiều chi bộ khác trong xã, Chi bộ thôn Mỹ Khánh hàng năm vẫn đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Tuy nhiên, để thu hút và kết nạp được những gương mặt trẻ đứng vào hàng ngũ của Đảng thì thực sự rất khó khăn. Ồng Nguyễn Văn Nhân, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Khánh cho rằng, việc “già hóa” ở các tổ chức Đảng ít nhiều đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Hối, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận, mối quan tâm lớn của các bí thư chi bộ ở một số xã miền biển hiện nay là nhiều thôn, xóm không còn thanh niên, tổ chức đoàn hoạt động cầm chừng, nguồn ở các đoàn thể như hội nông dân, phụ nữ cũng gặp nhiều hạn chế .

Tìm giải pháp

Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, thời gian qua, Huyện ủy Phú Vang đã xem việc tạo nguồn là nhiệm vụ quan trọng nên thường xuyên mở rộng đối tượng nguồn, không chỉ chú trọng vào lực lượng thanh niên mà còn hướng đến nhiều đối tượng như hội viên phụ nữ, nông dân, bộ đội xuất ngũ, công nhân…; đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ để tạo nguồn và phát triển đảng viên.

Quan điểm của Đảng bộ là nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, không chạy theo số lượng. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, ông Nguyễn Văn Hối cho rằng: “Nên hướng đến việc tìm ra những người ưu tú nhất trong lực lượng hiện có, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nhằm đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng”. Theo ông Hối, tổ chức Đảng là hạt nhân trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nếu hạt nhân đó quá mỏng lại toàn tập trung những người có tuổi thì hiệu quả hoạt động của cả hệ thống cũng vì thế mà giảm sút, không có “sức trẻ”.

Việc tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa phương đang thực sự là vấn đề nan giải. Do vậy, các chi bộ cũng cần quan tâm đúng mức và có những cách làm phù hợp hơn như chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lớp trẻ…Nói về kinh nghiệm trong công tác này, ông Huỳnh Văn Bòn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Diên cho hay, ngoài lực lượng thanh niên trẻ, các chi bộ cũng cần quan tâm phát triển đảng viên từ ban cán sự thôn, xóm, cán bộ các đoàn thể. Công tác phát triển đảng viên mới phải kết hợp với việc “trẻ hóa đội ngũ”. Bởi lực lượng này với sức trẻ, sự năng động của mình sẽ nâng cao chất lượng hoạt động tại địa phương.

Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP