Kinh tế Xây dựng - Giao thông

17/10/2019 - 10:13

Phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết

TTH.VN - Sáng 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17, khóa XV (mở rộng) để báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương; thảo luận, thông qua về Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc hội nghị 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định: TP. Huế hiện là đô thị di sản và cảnh quan thiên nhiên, với nhiệm vụ bảo tồn quần thể lớn di sản văn hóa, là đô thị loại 1 thuộc tỉnh, nhưng mật độ dân số rất cao, hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. 

Vì vậy, việc lập đề án xây dựng và phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 là một bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; đồng thời, thực hiện chủ trương mở rộng không gian phát triển đô thị Huế tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị tập trung liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị mình để cho ý kiến thêm về các nội dung cụ thể trong Đề án; phân tích rõ ưu điểm, nhược điểm; lựa chọn phương án tối ưu để hoàn thiện Đề án, làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đô thị Huế sẽ được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới 

Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày cho thấy, để bảo đảm các mục tiêu đề ra, căn cứ vào nguồn lực hiện có gắn với ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân, tạo sự đồng thuận toàn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất định hướng và phân chia Đề án làm 2 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn 1 (2020-2025), xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương. Phạm vi nghiên cứu bao gồm khu vực thành phố Huế hiện hữu; thị xã Hương Thủy (các xã: Thủy Vân, Thủy Bằng); thị xã Hương Trà (các phường, xã: Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và huyện Phú Vang (các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh), với quy mô khoảng 267km2.

Giai đoạn 2 (2025-2030), trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huếquy hoạch chung TP. Huế đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 , bao gồm TP. Huế mở rộng có quy mô 267km2 (theo mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương theo Điều 5 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP