Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

04/12/2019 - 06:30

Phát triển đô thị Huế mang bản sắc riêng

TTH - Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về điều chỉnh địa giới hành chính TP. Huế, TX. Hương Trà, TX. Hương Thủy và huyện Phú Vang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, sẽ xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính trên cơ sở tiếp thu những thành tựu, đặc trưng vốn có của Huế nhằm phát triển đô thị Huế mang bản sắc riêng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ủng hộ chủ trương mở rộng đô thị Huế tại buổi làm việc về điều chỉnh địa giới hành chính TP. Huế, TX. Hương Trà, TX. Hương Thủy và huyện Phú Vang

Tổ chức không gian hợp lý

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông cho biết, việc điều chỉnh địa giới hành chính TP. Huế, TX. Hương Trà, TX. Hương Thủy và huyện Phú Vang nhằm thực hiện theo định hướng Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và Thông báo số 175-TB/TW ngày 1/8/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị di sản đặc thù trực thuộc Trung ương.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính này nhằm cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó,chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Cố đô Huế; xây dựng thành phố có cơ cấu tổ chức không gian hợp lý, kiến trúc đô thị hài hòa với nhiên nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng vai trò, chức năng của đô thị có tính đặc thù về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa của quốc gia và quốc tế.

Các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng, cần nghiên cứu phương án nhập một số xã thuộc TX. Hương Thủy, TX. Hương Trà vào TP. Huế để hạn chế thành lập phường trên cơ sở các xã sau này. Các đơn vị hành chính này nằm giáp liền với TP. Huế, do đó không bị ngăn cách bởi vị trí địa lý hay bất kỳ yếu tố nào. Ngay cả một phần của huyện Phú Vang cũng có thể nghiên cứu, xem xét để nhập vào TP. Huế. Khi làm được điều này tỉnh vẫn có thể tiếp tục đầu tư, thay đổi phát triển đô thị hóa, cơ sở hạ tầng, kết cấu kinh tế, định hướng phát triển trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội, chính trị, công nghiệp, thương mại, du lịch…

 TP. Huế với cầu đi bộ trên sông Hương. Ảnh: Thanh Toàn

Cần ý tưởng tốt, cơ chế phù hợp

Theo đề án, địa giới hành chính sau khi điều chỉnh như sau: Đối với TP. Huế sẽ có 40 đơn vị hành chính (33 phường, 7 xã), diện tích khoảng 266,8km2, dân số khoảng 496.618 người; TX. Hương Thủy sẽ có 10 đơn vị hành chính (5 phường, 5 xã), diện tích khoảng 426,95km2, dân số khoảng 96.532 người; TX. Hương Trà sẽ có 9 đơn vị hành chính (5 phường, 4 xã), diện tích khoảng 392,66km2, dân số khoảng 72.261 người; huyện Phú Vang sẽ có 14 đơn vị hành chính (13 xã, 1 thị trấn), diện tích khoảng 235,59km2, dân số khoảng 137.604 người.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thừa Thiên Huế là địa phương có nhiều di sản quốc gia được quốc tế và UNESCO công nhận. Tuy nhiên, cần nhìn nhận việc khai thác di sản văn hóa đó như thế nào để phát triển TP. Huế thành trung tâm của vùng. Cần nghiên cứu kỹ nhằm tận dụng và phát huy tốt nhất giá trị đó, đưa đô thị Huế trong tương lai tương đương với các thành phố khác của các nước phát triển. Đồng thời, đánh giá cao cơ sở pháp lý, vị trí địa chính trị, địa kinh tế, quốc phòng và an ninh của tỉnh, vì Huế là địa danh ít có địa phương nào trong cả nước có điều kiện - đây cũng là cơ sở vững chắc và tốt nhất để tỉnh xây dựng, phát triển bền vững.

Về lộ trình, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, Thừa Thiên Huế cần có Chương trình phát triển đô thị của TP. Huế, vì đây là gốc của vấn đề nhằm định hướng về đô thị phát triển lâu dài. Trong quá trình xây dựng, cần thiết tỉnh có thể tham khảo kinh nghiệm của một số địa phương, có thể nghiên cứu thuê chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm để tư vấn, xây dựng mô hình phát triển TP. Huế mang đặc trưng riêng của Huế.

“Cần nghiên cứu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Bộ Nội vụ ủng hộ việc tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình phát triển đô thị và có lộ trình để thực hiện xây dựng, mở rộng TP. Huế trong tương lai, nhưng phải lường trước, nắm bắt cơ hội trên cơ sở phát huy tiềm năng, tiềm lực, lợi thế vốn có của tỉnh để phát triển, nâng cao đời sống người dân”- Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương có một Nghị quyết để thay thế các văn bản trước đây nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện cho định hướng phát triển TP. Huế trong thời gian tới. Đồng thời cho rằng, trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ, tỉnh sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình, đề án điều chỉnh địa giới hành chính các địa phương nói trên đảm bảo đúng quy định trên cơ sở cân nhắc, tiếp thu những thành tựu, đặc trưng vốn có của Huế như văn hóa, di sản, cảnh quan thân thiện với môi trường để phát triển đô thị Huế mang bản sắc riêng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng chất lượng, lộ trình và tiến độ theo quy định.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, Thừa Thiên Huế không quá nặng về vấn đề kinh phí mà cần có ý tưởng tốt, cơ chế chính sách phù hợp để thu hút và tận dụng tối đa các nguồn lực từ bên ngoài. Tỉnh cần xây dựng, định hướng và phát triển đô thị Huế đa dạng theo mô hình riêng, đặc biệt, mang đặc trưng của Huế mà không đi theo một mô hình chung nào và tận dụng những điều kiện của các địa phương lân cận.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP