Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

09/01/2019 - 08:50

Phát triển du lịch một cách tương xứng

TTH - Đây là một trong những yêu cầu được đặt ra tại Chỉ thị số 01, ngày 01, tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh.

Theo tinh thần của Chỉ thị này, việc phát triển ngành du lịch được yêu cầu phải tương xứng với tiềm năng, thế mạnh đang có; đồng thời phải phát triển được các sản phẩm mới có chất lượng và hấp dẫn để giữ chân du khách. Đây không phải là vấn đề mới, đã được đặt ra từ nhiều năm, song việc kiện toàn một bộ máy, hoạch định những giải pháp trước mắt và lâu dài cũng như vận hành nó một cách có hiệu quả cho đến giờ vẫn còn lắm nỗi loay hoay. Khá nhiều chỉ số hoạt động trong du lịch – dịch vụ trong năm qua cho thấy có sự tiến bộ. Nhưng chỉ số cộng cho sự tăng trưởng vẫn là một con số nào đó ở phía trước mà chúng ta đi mãi vẫn chưa đến được.

Nhìn vào sự phát triển của du lịch- dịch vụ, không phải và không chỉ ở sự đóng góp một tỷ lệ vào GRDP hàng năm của tỉnh mà còn ở các giá trị cơ hội khác về việc làm và an sinh xã hội. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ các giá trị cơ hội hay năng lực tăng thêm không phải là một chuyển động như năm cũ hoặc nhích hơn năm cũ, trong khi hoàn toàn có thể mở thêm những cánh cửa mới, cơ hội mới từ tài nguyên và tiềm năng đang có. Chắc chắn là sẽ khác, nếu lĩnh vực này được vận hành một cách tương xứng, với những giải pháp cụ thể, hữu hiệu để thực sự tạo ra những chuyển động đều hơn, tốt hơn trước khi là mạnh mẽ hơn.

Trong chỉ thị đầu tiên, ngày đầu tiên của năm mới 2019, có thể nhận thấy những đề nghị cụ thể của tỉnh. Trong đó, có việc ưu tiên nguồn lực để hoàn thành một số sản phẩm du lịch mới để đưa vào khai thác ngay trong năm bên cạnh việc tập trung phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Có việc đôn đốc, tạo điều kiện để các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư có uy tín và tiềm lực triển khai các dự án du lịch – dịch vụ trọng điểm. Song hành là việc triển khai các ứng dụng du lịch thông minh để mang lại tiện tích, an toàn và đa dạng phương thức tiếp cận văn hóa, cảnh quan của địa phương bên cạnh việc kiểm soát, đảm bảo mặt bằng giá dịch vụ, chống tình trạng phá giá dịch vụ lưu trú. Một vấn đề quan trọng khác là phải có một chiến lược quảng bá hình ảnh Huế, điểm đến Huế với tầm nhìn lâu dài…

Có thể nhận thấy một tinh thần rất mới khi một Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh vừa được thành lập, chỉ sau 3 ngày kể từ khi có chỉ thị 01 và đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm Trưởng ban. Với 15 thành viên là lãnh đạo các sở: Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông và Vận tải; Xây dựng; Công thương; Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh và hai Chủ tịch UBND TP. Huế và UBND huyện Phú Lộc – Ban chỉ đạo này có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các nhiệm vụ có liên quan khác…

Minh Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP