04/10/2015 - 07:25

Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Đời sống người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vậy nên, phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững được xác định là nội dung, mục tiêu quan trọng của tỉnh.

Ông Hồ Vang

Sở Nông nghiệp và PTNT đã, đang và sẽ tham mưu tỉnh có chính sách, hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp toàn diện. Hằng năm, tỉnh cần bố trí các nguồn vốn sự nghiệp, vốn chương trình xây dựng NTM, vốn của tỉnh để hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chương trình, dự án, đề án do các địa phương đề xuất đã được tỉnh phê duyệt.

Nhiều dự án cần tiếp tục được triển khai thực hiện, như phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao và nâng cao chất lượng đàn bò bằng cách phát triển đàn bò lai sin, thông qua việc lồng ghép chương trình xây dựng NTM, các mô hình khuyến nông của tỉnh. Hằng năm, tỉnh cần tiếp tục bố trí 2,5 tỷ đồng để thực hiện đề án phát triển đàn lợn nạc; chính sách hỗ trợ tinh và 300-500 triệu đồng để phối giống bò chất lượng. Một số địa phương cần được hỗ trợ bò đực lai để nhân giống… Đến nay, tỷ lệ đàn bò lai toàn tỉnh chiếm 43,5% và tỷ lệ đàn lợn nạc 42,9% trong tổng đàn là con số còn thấp, cần được đầu tư đẩy mạnh phát triển.

Hằng năm tỉnh cần bố trí khoảng 5-6 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Mỗi năm toàn tỉnh thực hiện 50-60 mô hình tại các xã từ nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ trực tiếp. Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đều do các địa phương đề xuất theo quy hoạch phát triển sản xuất, sát với thực tế. Ngoài các mô hình, tỉnh cần hỗ trợ các địa phương nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc chuyển giao, ứng dụng khoa học-kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh cần tiếp tục đầu tư, hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã, các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chẳng hạn, thời gian gần đây, tỉnh hỗ trợ xây dựng thành công thương hiệu, quảng bá thương hiệu gạo ngon Thủy Thanh 2, năm 2014 tiêu thụ trên 100 tấn lúa, tương đương 60 tấn gạo chất lượng. Trên cơ sở khuyến khích của tỉnh, ngành nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ (Phú Vang) chủ động xây dựng thương hiệu, quảng bá gạo ngon Phú Hồ. Xã Quảng Thọ cũng được hỗ trợ và ứng dụng thành công công nghệ chế biến trà rau má theo hướng VietGap (thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam). Xã Quảng Thành phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap… Tỉnh quan tâm hỗ trợ ngành nông nghiệp đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống nhà kính để tổ chức sản xuất rau an toàn và hoa công nghệ cao tại xã Phú Mậu (Phú Vang) và xã Quảng Thọ (Quảng Điền).

Từ các chính sách cho thuê đất phát triển kinh tế trang trại, những năm qua hàng loạt doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi tại các địa phương. Các doanh nghiệp này cần được tăng cường hỗ trợ phát triển. Chẳng hạn, như Doanh nghiệp Hoàng Vân xây dựng trang trại lợn nái ngoại quy mô 2.000 con tại huyện Phú Lộc. Doanh nghiệp này đang chuẩn bị đầu tư trang trại chăn nuôi 8.000 con lợn thịt tại thị xã Hương Thủy. Công ty TNHH Lam Điền chăn nuôi 4.000 con lợn thịt tại huyện Quảng Điền. Công ty AGRI đầu tư trang trại lợn thịt 6.500 con tại huyện Phong Điền… Một số doanh nghiệp đang xúc tiến, thống nhất chủ trương đầu tư chăn nuôi, như Công ty Thành Lợi sẽ đầu tư chăn nuôi 2.400 con lợn tại huyện Quảng Điền. Công ty cổ phần 1-5 cần được cấp phép chăn nuôi lợn ở Phong Điền với quy mô 2.400 con lợn nái, 10 ngàn con lợn thịt và trang trại sinh thái. Hay có một doanh nghiệp cần sớm được đầu tư trang trai quy mô 200-500 con bò giống, bò thịt tại Hương Thủy…

Để có cơ sở phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững, lâu dài, tỉnh sớm phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đang xây dựng và trình HĐND, UBND tỉnh (trong quý 4-2015) đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cụ thể hóa đề án, sở đang xây dựng, trình UBND tỉnh các đề án: Phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực; Phát triển nuôi trồng thủy sản cao triều ở đầm phá Tam Giang-Cầu Hai-Lăng Cô; Nuôi thủy sản trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; Phát triển nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang-Cầu Hai…

Thực tế cho thấy, phát triển nông nghiệp toàn diện là điều kiện quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân. Mà mục tiêu cuối cùng trong xây dựng NTM chính là nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từng bước tiệm cận với đời sống đô thị. Trong khi đó, việc thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập là rất khó đối với các cơ quan, ban ngành hiện nay. Điều này đòi hỏi tỉnh có sự định hướng, chỉ đạo các địa phương, ban ngành xác định phương hướng sản xuất cụ thể trong quy hoạch NTM. Làm thế nào khi có kinh phí hỗ trợ sẽ triển khai thực hiện các mô hình một cách thuận lợi, hiệu quả, tránh dàn trải, phân tán, thiếu trọng tâm trọng điểm. Tỉnh và ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương điều chỉnh, rà soát quy hoạch sản xuất đảm bảo yêu cầu thực tế… Tỉnh cần tập mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có tối thiểu 20% xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn NTM và có hai huyện (Quảng Điền, Nam Đông) đạt chuẩn NTM.

Hoàng Triều (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP