Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

20/09/2018 - 08:42

Phát triển rừng bền vững, thân thiện môi trường

TTH - Sau hai ngày thảo luận, bàn bạc, hội thảo “Lồng ghép thể chế, kế hoạch, kỹ thuật về Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và giảm phát thải” do Sở NN&PTNT tổ chức đã kết thúc vào ngày 19/9 với nhiều giải pháp trọng tâm, hướng đến bảo vệ, phát triển lâm nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.

Giống lâm nghiệp thân thiện với môi trường

Phát triển 16 ngàn ha rừng trồng gỗ lớn

Ông Trần Vũ Ngọc Hùng-Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông tin, mục tiêu phát triển rừng trồng gỗ lớn (RTGL) của tỉnh đến năm 2020 là 16 ngàn ha. Tỷ lệ rừng được cấp chứng chỉ FSC (Hội đồng quản lý rừng) và sử dụng giống lâm nghiệp thân thiện với môi trường đạt 9.000 ha. Phạm vi thực hiện RTGL tập trung trên địa bàn các huyện: Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới và TX. Hương Trà, TX. Hương Thủy với các đối tượng là các công ty kinh doanh lâm nghiệp Nhà nước, tư nhân, ban quản lý rừng phòng hộ, chủ trang trại, hộ gia đình.

Theo ông Trần Vũ Ngọc Hùng, để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu trồng rừng gỗ lớn, ngành nông nghiệp cần phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tập trung ưu tiên, lồng ghép nhiệm vụ phục hồi và PTR nhằm bảo vệ môi trường vào các chương trình, dự án liên quan. Kế hoạch, lộ trình triển khai chứng chỉ FSC được xây dựng một cách cụ thể, bài bản. Việc thực hiện, nghiên cứu cơ chế, chính sách, xây dựng mô hình trình diễn về kinh doanh gỗ lớn… cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

Trồng rừng tái sinh ở A Lưới

Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu khai thác, sử dụng hiệu quả đất dưới tán rừng với diện tích 3.268 ha và 15 cộng đồng dân cư hoạt động du lịch sinh thái. Nguồn giống đáp ứng nhu cầu rừng trồng trên địa bàn tỉnh mỗi năm 25 triệu cây, trên 90% được kiểm soát chất lượng, sinh khối rừng trồng tăng trưởng 20-25m3/ha/năm. Trên 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống lâm nghiệp đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sản xuất rừng trồng với 80% cây con được gieo ươm bằng phương pháp vô tính và 20% được gieo ươm từ hạt. Rừng sản xuất theo hướng thâm canh, sử dụng cây con bằng phương pháp nhân giống vô tính công nghệ cao và thân thiện môi trường.

Ưu tiên phát triển rừng sản xuất

Để phát triển, khai thác hiệu qủa rừng trồng, các đại biểu tham gia ý kiến cho rằng, Sở Công Thương cần tham mưu tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng các cơ sở tinh chế lâm sản, sản xuất các mặt hàng đồ gỗ và sản phẩm có nguyên liệu từ gỗ phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu nhằm thúc đẩy hình thành nhanh vùng nguyên liệu RTGL. Các công ty kinh doanh lâm nghiệp Nhà nước cần tham gia vào việc xây dựng kế hoạch dài hơi về phát triển RTGL. Các địa phương vận động, thu hút doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thay đổi nhận thức, phương thức, chuyển sang RTGL.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016-2020, phấn đấu khoán quản lý, bảo vệ rừng bình quân mỗi năm 30 ngàn ha; bình quân mỗi năm khoanh nuôi tái sinh 600 ha, trồng mới 7.000 ha, cải tạo rừng 100 ha, làm giàu rừng 50 ha, nuôi dưỡng 84 ha, tỉa thưa 800 ha, trồng cây phân tán 1 triệu cây. Phấn đấu khai thác gỗ rừng trồng bình quân mỗi năm 734 ngàn m3 và hàng ngàn tấn lâm sản ngoài gỗ; chế biến gỗ xây dựng 12 ngàn m3/năm.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu sử dụng đất dưới tán rừng, ngành lâm nghiệp cùng các địa phương, ban ngành cần triển khai quy hoạch, phát triển mô hình theo hướng tập trung ưu tiên vào rừng sản xuất của các công ty lâm nghiệp, hộ gia đình. Làm tốt việc này cần có sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành chức năng về chính sách lâm nghiệp, tiếp cận về chuỗi liên kết thị trường. Các mô hình được xây dựng chủ yếu tập trung vào cây bản địa có giá trị, trồng mây dưới tán rừng, cây dược liệu, tre lấy măng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, du lịch cộng đồng.

Theo đó, cần tập trung thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước về việc đầu tư, hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh giống lâm nghiệp; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển giống chất lượng, thân thiện với môi trường. Nguồn vốn cần được huy động từ nhiều nguồn: Nhà nước, chương trình, dự án, vốn vay ưu đãi và vốn tự có của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện nâng cao chất lượng giống lâm nghiệp đến năm 2025 là 23,43 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Huy, Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng-Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho rằng, để thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch, hành động PRAP cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính. Các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu cần được hỗ trợ nhân rộng nhằm hạn chế tối đa mất rừng, suy thoái rừng. Các hoạt động hướng đến tăng cường quản trị rừng gắn với cải thiện sinh kế cho người dân sống ven rừng cần được quan tâm, hỗ trợ. Tăng cường quản lý, thực thi pháp luật, tuyên truyền về cơ chế REDD+ … cũng là giải pháp hữu hiệu trong quản lý, bảo vệ rừng.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP